04 oktober, 2018

Wat zijn marktconforme grondprijzen voor uw gemeente voor 2019? Kunnen de grondprijzen omhoog met de huidige hoogconjunctuur, met name in de woningbouw? En wat betekenen hogere duurzaamheidseisen voor nieuwbouw? Maakt u goed onderscheid in reguliere en logistieke kavels op de bedrijventerreinenmarkt? Hoe sluit u met uw grondbeleid goed aan op de actuele situatie? En wat houdt de herziening van het Besluit begroting en verantwoording in? Op 4 oktober geven we een training over grondprijzen (en de nota 2019). Hierin nemen we alle actuele vragen die nu voor gemeentelijk grondprijsbeleid spelen mee. U bent welkom!

Programma

12:30 uur     Ontvangst en lunch

13:00 uur     Hoe maakt u een sterke nota grondprijsbeleid?

  • Wat zijn marktconforme (grond)prijzen voor woningen, winkels, bedrijfsruimten, kantoren en zorgvastgoed in 2019? Marktupdate en aandacht voor bandbreedtes binnen gemeente.
  • Residueel rekenen bij de zeer booming vrijesectorhuur, sterke koopwoninglocaties, tiny housing, sociale woningbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap.
  • Prijsverbetering bijzondere segmenten, zoals grote logistieke kavels en pdv.
  • Met welke bouw- en bijkomende kosten moet u rekenen: hoe sterk zijn ze gestegen? En wat zijn de verwachtingen? Wat betekent het voor uw grondprijzen?
  • Onderhandelen over prijzen.
  • Hoe bovenstaande op te nemen in uw grondbeleid. En de herziening van het Bbv, uw grexen en de uitbesteding van werk.

15:00 uur     Korte pauze

15:15 uur     Zelf aan de slag

  • Uw eigen situatie: grondprijsbeleid in uw gemeente.
  • Intervisie en oplossingen.

16.30 uur    Borrel


Trainers
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt