18 juni, 2020

Ongeveer 60% van de gemeenten in Nederland hanteert een (vooral) actief grondbeleid. De huidige, moeilijk voorspelbare markt heeft impact op grondprijsbeleid voor alle vastgoedsegmenten. Maar ook op uitgiftetempo en prijsvorming. Hoe zit dat in uw gemeente? Hoe gaat u optimaal om met deze veranderende markt? Daarnaast spelen op lange termijn belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en Aanvullingswet. Heeft u al nagedacht hoe uw gemeente hiermee omgaat?

Programma

13:00 uur     Blok 1 Marktconforme grondprijzen en actueel grondbeleid anno 2020 en verder:

  • Wat zijn marktconforme (grond)prijzen voor woningen, winkels, bedrijfsruimten, kantoren en zorgvastgoed anno 2020?
  • Welke verwachtingen zijn er voor de verschillende vastgoedsegmenten?
  • Met welke bouw- en bijkomende kosten moet u rekenen op dit moment en wat verwachten we voor de toekomst?

13:45 uur     Pauze

14:00 uur    Blok 2 Marktconforme grondprijzen en actueel grondbeleid anno 2020 en verder:

  • Welke risico’s zien we voor uw grondexploitaties en hoe kunt u die inzichtelijk maken en mogelijk beheersen?
  • Onderhandelen over prijzen
  • Hoe dit te vertalen in uw grondbeleid

14:45 uur     Pauze

15:00 uur     Samen aan de slag

  • Uw eigen situatie: grondprijzen en -beleid in uw gemeente
  • Intervisie en oplossingen

16:00 uur Borrel


Trainers
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt