27 september, 2018

In Nederland ligt voor 100.000 woningen aan harde plancapaciteit op de plank. Deze woningen worden ook nu nog niet gebouwd. De helft van deze capaciteit ligt op gemeentegrond. Eigen onderzoek laat een doorlooptijd van plannen van gemiddeld 10 jaar zien.

Hoe krijgt u harde plannen in uitvoering, en hoe versnelt u het productietempo, aansluitend bij de Nationale Woonagenda 2018-2021?

Deze training gaat over:
• vraaggericht bouwen
• verbetering van (financiële) haalbaarheid
• oplossen van locatieproblemen
• wegnemen van knelpunten in beleid

Programma

12:30 uur     Lunch en kennismaking

13:00 uur     Opening en aftappen vragen, door Esther Geuting

13:15 uur     Presentatie ‘Hoe woningbouw te versnellen?, door Esther Geuting en Erik de Leve
• Trends op de woningmarkt, korte en lange termijn
• Hoe de woningproductie te versnellen: markt, gebiedsstrategie, aanbesteding en grondprijzen
• Vraaggericht bouwen: wat zijn goede product-markt-combinaties?

14:30 uur     Pauze

14:45 uur     Cases: ter plekke indienen of vooraf mailen, u krijgt sowieso advies op maat

16:15 uur     Samen maken we aan het eind een totaaloverzicht van do’s en don’ts (checklist)

16:30 uur     Afsluiting en borrel

Wilt u liever een incompany training? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact op met Esther Geuting.


Trainers
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt