11 oktober, 2018

Stec Groep ontwikkelde in een Brabantse pilot een tool om kennis, houding en gedrag van gemeente en ondernemers op bedrijventerreinen vast te stellen. De tool meet hoe succesvol ondernemers en gemeente zijn bij de investeringsgerichte aanpak.

In deze training krijgt u de resultaten van de pilot en een exclusieve inkijk in onze interactieve tool voor het bepalen van kennis, houding en gedrag. Aan de hand van de meetlat en uw eigen case spijkeren we u bij op onze investeringsgerichte aanpak. In de training is veel ruimte voor uw eigen vragen of case.

De training sluit aan op onze benchmark onder 170 gemeenten vorig jaar. Daarbij bleek dat budgetten voor herstructurering en ambtelijke capaciteit voor bedrijventerreinen onder druk staan. Tegelijk zien we dat ondernemers weer willen investeren. Hoe zorgt u ervoor dat deze investeringen maximaal landen op uw bedrijventerrein?

De training past bij:
• Projectleiders herstructurering
• Strategen ruimte en planologen
• Beleidsmedewerkers EZ en bedrijventerreinen
• Bedrijfscontactfunctionarissen/accountmanagers bedrijven
• Wethouders EZ

Programma

12:30 uur     Lunch

13:00 uur     Kennismaking en aftappen vragen en cases

13:45 uur     Investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen
• Gemeentebenchmark 2017
• Pilot kennis, houding, gedrag Noord-Brabant
• Succesvolle voorbeelden investeringsgerichte aanpak in het land

14:30 uur     Pauze

15:00 uur     Inkijk interactieve tool: meten kennis, houding & gedrag van ondernemers en gemeente

15:30 uur     Free advice: het bankje (intervisie)
• Uw case centraal
• Advies voor en met elkaar

16:30 uur     Napraten en borrel


Trainers
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur
naam werknemer
Evert-Jan de Kort
senior partner