07 juni, 2018

De woningmarkt draait op volle toeren. Tegelijkertijd verschilt de vraag sterk tussen regio’s: Er is sprake van groei, stabilisatie of krimp. Wat voor woningbouwopgave brengt dit met zich mee komende tien jaar en de periode daarna? Hoe ontwikkelen jongeren en ouderen zich? De bestaande voorraad wordt steeds belangrijker: Welke wijken verdienen aandacht en hoe meet u dat? Hoe groot is de benodigde sociale huurvoorraad? En is er voldoende middenhuur?

Antwoorden op deze vragen zijn essentieel voor (nieuwe) plannen en woonbeleid. Stec Groep organiseert hierover een marktanalyse-training. We gaan concreet in op methoden om de huidige woningvoorraad, plannen én de toekomstige woningvraag in beeld te brengen. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van openbare bronnen zodat u de methoden zelf kunt toepassen.

Programma

12:30 uur     Lunch en kennismaking

13:00 uur     Opening, aftappen vragen

13:15 uur     Kennisoverdracht:

  • Trends op de woningmarkt (korte en lange termijn)
  • Doelgroepen in beeld (kenmerken en woonwensen)
  • Toekomstige woningvraag (demografie, woonwensen en verhuisgedrag)
  • Interessante product-marktcombinaties, aandacht voor specifieke producten en woonmilieus (klein wonen, stedelijk/suburbaan, middenhuur en CPO)
  • Bestaande voorraad (wat verdient aandacht?)

15:00 uur     Pauze

15:15 uur     Bespreking uw cases (stuur uw case gerust vooraf in)

16:30 uur     Afronding en borrel


Trainers
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt
naam werknemer
Sven Beekers
medior adviseur