14 november, 2019

… hoe wonen en werken écht goed te mengen?’

In veel Nederlandse steden moeten bedrijventerreinen wijken voor woningbouw. Maar bij de stad als plek voor wonen, (online) winkelen en vermaak, hoort ook een productieve, hieraan toeleverende economie. Hoe kunnen wonen én werken serieus samen gaan, waarbij er voldoende ruimte is en blijft voor ‘niet-hippe’ bedrijven? Wat zijn kansrijke functies en plekken voor mengen en verdichten? Welke functies en plekken zeker niet en moeten dus met rust worden gelaten? Stec Groep ontwikkelde een aanpak en tool om de mogelijkheden voor menging en verdichting objectief en vanuit de (ruimte)vraag van bedrijven in beeld te brengen. Inclusief kansen en belemmeringen hiervoor vanuit Next Economy trends als circulaire economie, digitalisering, robotisering, 3D-printing en energietransitie.

Kom naar onze training, hoor de ins & outs en leer van de toepassing van onze Mengbaarheidsmeter op meer dan 60 bedrijventerreinen in o.a. Amsterdam, Zaanstad, Houten en Zuid-Holland. Samen verkennen we de concrete kansen in uw gemeente of regio!

Programma volgt binnenkort.


Trainers
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur
naam werknemer
Evert-Jan de Kort
senior partner