11 juni, 2020

De impact van de coronacrisis op centra is fors. De precieze impact is ongewis, maar de economische neergang die we nu meemaken is ongekend groot. De vraaguitval voor detailhandel en horeca op korte termijn heeft een structureel effect op het functioneren van centra, verwachten we. De transformatie-opgave binnen (winkel)centra wordt daarom prioriteit nummer één de komende jaren.

Stec Groep deed onderzoek onder ruim 120 gemeenten naar de impact van de coronacrisis op centra en transformatie van winkelvastgoed. We organiseren hierover een online training voor gemeenten en provincies waarin we concrete handvatten bieden om zelf stappen te zetten richting vitale centra.

Programma

13:00     Opening, uw vragen op een rij

13:15     Blok 1 Resultaten onderzoek gemeenten

  • Wat is de impact van de coronacrisis op centra op middellange termijn? We schetsen toekomstscenario’s en handelingsperspectieven.
  • Hoe staat de centrum- en transformatieaanpak er anno 2020 voor? En hoe verschilt dit per type centrum?
  • Wat doen gemeenten die resultaten boeken bij transformatie anders dan gemeenten die dit niet doen? We gaan in op tien randvoorwaarden voor succes.

13:50     Pauze

14:00     Blok 2 Kansen voor de komende jaren

  • Welke alternatieve marksegmenten zijn in en na het coronatijdperk het meest kansrijk bij transformatie?
  • Hoe biedt wonen kansen voor vitale centra? En hoe vertaalt dit zich naar groei- en krimpregio’s en type centra?
  • Hoe geeft u onder de Omgevingswet een boost aan transformatie en functiemenging? Welke slimme keuzes kunt u maken in de omgevingsvisie, programma’s en het omgevingsplan?
  • Welke instrumenten bij transformatie zijn effectief maar onderbenut? We nemen u mee in de belangrijkste leidende principes voor uw transitiestrategie en geven een top vijf van kansrijke arrangementen.
  • Hoe neemt u vastgoedeigenaren mee in uw centrumaanpak en hoe verleidt u hen te investeren in transformatie?

14:50     Pauze

15:00     Blok 3 Aan de slag met uw vragen: wat speelt in uw centrum en hoe kunt u de volgende stap zetten?

16:00     Afronding en digitale borrel


Trainers
naam werknemer
Martijn Exterkate
medior adviseur
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie