20 september, 2018

Nieuwe producten, productieprocessen en businessmodellen komen op. Digitalisering, energietransitie, circulariteit, smart logistics en veranderingen in samenwerking tussen bedrijven zijn belangrijke drivers van de next economy. Wat betekenen zij voor de ruimtevraag en locatiekeuze van bedrijven en het toekomstperspectief van bedrijventerreinen? Blijft logistiek een grote ruimtevrager? Is logistiek überhaupt wel ‘next economy’ als we straks alles kunnen 3D-printen? En wat betekent circulariteit voor de ruimtevraag van industrie en logistiek?

We organiseren een nieuwe training over wanneer een bedrijventerrein next economy-proof is en hoe daar te komen. Tijdens de middag geven we onze visie op next economy-trends voor bedrijventerreinen (zie ook ons whitepaper). Met concrete voorbeelden illustreren we hoe deze trends spelen bij bedrijven en hoe dit uitwerkt op bedrijventerreinen. Leer van ons en van elkaar.

Programma

12:30 uur     Lunch en kennismaking

13:00 uur     Opening, aftappen vragen

13:15 uur     Next economy en bedrijventerreinen:

  • Onze visie op de vijf meest cruciale next economy-trends voor bedrijventerreinen: (1) circulaire economie, (2) smart industry, (3) smart logistics, (4) robotisering en (5) open innovatie.
  • Betekenis van deze trends voor de locatiedynamiek en ruimtevraag. Neemt die toe of af? Welke plekken gaan het maken? Wat zijn onmisbare en doorslaggevende locatiekwaliteiten?
  • Herijking herstructureringsopgave Metropoolregio Amsterdam (MRA): we analyseerden ruim 280 bedrijventerreinen in de MRA op hun economische kwaliteiten en next economy-potentie. Hoor alle ins & outs.
  • Resultaten van ons eigen onderzoek met 10 provincies naar de ruimtevraag en locatiedynamiek onder de industrie. Met veel kwalitatieve inzichten van ruim 100 deelnemende voorbeeldbedrijven over de impact van trends als robotisering en automatisering, circulaire economie, open innovatie en smart logistics.
  • Praktische checklist voor sterke plekken, kavels en gebouwtypen in de next economy.
  • Betekenis voor uw beleid, triple helix samenwerking, clustering, programmering, herstructureringsaanpak, uitgiftebeleid, marketing & acquisitie en accountmanagement.

14:15 uur     Vraag maar raak

14:45 uur     Break

15:00 uur     Samen aan de slag met uw bedrijventerrein:

  • Uw eigen cases langs de next economy meetlat
  • Eerste tips en adviezen van ons en elkaar

16:30 uur     Borrel


Trainers
naam werknemer
Evert-Jan de Kort
senior partner
naam werknemer
Juriën Poulussen
senior adviseur