28 maart, 2017

Primos is een belangrijk prognosemodel over woningen. De praktijk worstelt regelmatig met toepassing ervan bij beleid, programmering en nieuwbouwplannen. Wat zeggen recente uitkomsten van Primos 2016 bijvoorbeeld? Waarom wijken ze af van de vorige? Hoe bruikbaar zijn prognoses zoals Primos voor toepassing bij woningbouw voor de korte en lange termijn? Hoe wordt Primos samengesteld? En met welke bandbreedte moet u de prognose toepassen? Hoe zit de kwalitatieve woonbehoefte in Primos? En de bestaande voorraad? Om inzichten te delen, organiseren ABF Research en Stec Groep een training over deze vragen voor overheden, corporaties en marktpartijen.

Programma:

12:30 uur Inloop met lunch

13:00 uur Opening door Berry Blijie (ABF Research) & Peter van Geffen (Stec Groep)

13:15 uur Werking Primos-prognose, input en uitkomsten Primos 2016 door Kenneth Gopal (ABF Research)

14:15 uur Toepassing Primos-prognose; 10-puntenplan door Bouke Timmen (Stec Groep)

15:00 uur Pauze

15:15 uur Uitwerken deelthema’s:

  • Bijsturen beleid en plannen aan de hand van de prognose-uitkomsten.
  • Leer denken in scenario’s en bandbreedtes.
  • Primos kwalitatief inkleuren voor woonplannen.
  • Van Primos naar Ladderproof plannen.

16.45 uur Afronding en borrel

Lees hier onze white paper