16 april, 2020

Op werkocaties binnen bestaand stedelijk gebied ontstaat steeds meer druk door behoefte aan woningbouw. De economie groeit en veel bedrijven hebben behoefte aan uitbreidingsruimte, ook dicht bij de stad. Functiemenging biedt ruimte voor wonen én werken, maar hoe te mengen? Door bestaande datasets slim te koppelen, ontwikkelde Stec Groep een mengbaarheidsindicator om de mengbaarheid van bedrijven en woningen objectief in beeld te brengen.

Welke inzichten kunt u verwachten?

  • Wat de potentie is van gebieden voor mengen van wonen en werken.
  • Welke stappen u moet zetten om functiemenging tot stand te brengen.
  • Welke obstakels u tegen kunt komen en hoe u deze oplost.
  • Wat u als gemeente zelf kunt doen en waar u andere partijen voor nodig hebt.

Programma

12:30 uur     Lunch en kennismaking

13:00 uur     Opening en aftappen vragen

13:15 uur     Presentatie: ‘Succesvol mengen van wonen en werken’

  • Trends op de woningmarkt en voor werklocaties
  • Welke gebieden zijn geschikt om te mengen?
  • Welke stappen te zetten voor het realiseren van functiemenging?
  • Wat zijn goede plannen en producten?
  • Praktijkvoorbeelden gemeente Amsterdam en gemeente Zaanstad

14:30 uur     Pauze

14:45 uur     Cases: ter plekke indienen of vooraf mailen, u krijgt sowieso advies op maat

16:15 uur     Samen maken we aan het eind een totaaloverzicht van do’s en don’ts (checklist)

16:30 uur     Afsluiting en borrel


Trainers
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur
naam werknemer
Wim Eringfeld
directeur