22 maart, 2018

Het is versnellen geblazen op de woningmarkt. Hoe voorkomt u dat de Ladder een obstakel wordt voor uw woonplan? Hoe onderbouwt u de behoefte, kwantitatief en kwalitatief? En hoe motiveert u inbreiding en herontwikkeling van gebouwen en gebieden of juist die uitbreidingslocatie? Stec Groep organiseert hierover een nieuwe training. De nieuwe Ladder komt aan de orde, waaronder de doorschuifmogelijkheid van de Ladder-toets, de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet en doorkijk naar de Omgevingswet.

Programma

12:30 uur        Lunch en kennismaking

13:00 uur        Opening, aftappen vragen

13:15 uur         Kennisoverdracht en laatste jurisprudentie

  • Uw programmering, lokaal en regionaal, op orde hebben
  • Het onderbouwen van de behoefte aan woningen
  • Overprogrammering in harde bestemmingsplannen, wat dan?
  • Het kwalitatief motiveren van uw programma
  • De afweging met bestaand stedelijk gebied
  • Een beter woonbeleid en een betere structuurvisie
  • Omgaan met zienswijzen, omgaan met beroep bij Raad van State
  • De nieuwe Ladder, de doorschuifmogelijkheid, de Chw en de Omgevingswet

14:45 uur        Pauze

15:00 uur        Uw cases (Stuur uw case gerust vooraf naar ons toe)

16:30 uur        Afronding en borrel


Trainers
naam werknemer
Bouke Timmen
senior adviseur