24 januari, 2019

De winkelmarkt groeit weer. Er zijn volop nieuwe initiatieven. Desondanks blijven structurele opgaven bestaan. Er zijn te veel nieuwe winkels ontwikkeld, internetshoppen heeft nog steeds flinke impact en de demografische vooruitzichten zijn in veel regio’s niet gunstig.

Volop investeren op de juiste plekken, maar ook downsizen/verkleuren van 30% van de winkelvoorraad is in veel regio’s en gemeenten de norm; een derde van de winkelgebieden heeft amper toekomstwaarde. Veel meer dan vroeger moeten marktpartijen, samenwerkende winkeliers en overheden aan de slag om (winkel)centra toekomstbestendig te maken. Juist nu is het essentieel om goed winkelbeleid te maken en uit te voeren. Zeker met een strenge Raad van State, gezien de recente Appingedam-uitspraak.

We organiseren een training over het opstellen van Omgevingswet-proof detailhandelsbeleid en bijbehorende centrumvisie. Met concrete voorbeelden illustreren we onze visie op het winkellandschap van de toekomst en hoe u hier zo goed mogelijk op in kunt spelen. Leer van ons en van elkaar.

Programma

12:30 uur    Lunch en kennismaking

13:00 uur    Opening, aftappen van uw vragen

13:15 uur    Toekomstgericht detailhandelsbeleid en vernieuwende centrumplannen:

  • Onze visie op de tien meest cruciale trends voor centra en detailhandel. Zowel voor de binnenstad, maar zeker ook voor buurt- en dorpscentra.
  • Kiezen in uw winkel- en voorzieningenstructuur; hoe doet u dat?
  • Ontmoeten, leefbaarheid, vergrijzing, boodschappen, recreatie, ontspannen; hoe verankert u dit in uw centrum?
  • Hoe bepaalt u het draagvlak van en reikwijdte voor uw centrum en/of (winkel)centra? Welke autonome ontwikkelingen komen erop u af? Hoe gaat u om met concrete transformatieplannen in uw centrum? Waar wel en waar niet aan meewerken?
  • Hoe maakt u uw detailhandelsbeleid Ladder- en Dienstenrichtlijnproof? Welke afweging maakt u hierin? Hoe om te gaan met de Appingedam-uitspraak?
  • Praktische checklist voor het opstellen van een sterke (centrum)visie, inclusief tips voor het proces.
  • Betekenis voor uw flankerend beleid, regionale afspraken, samenwerking met ondernemers & vastgoedeigenaren, marketing en accountmanagement.
  • Voorbereiden op de Omgevingswet: meer gebiedsgericht kiezen, integraal afwegen, initiatiefgericht werken en monitoren.

14:45 uur    Pauze

15:00 uur    Samen aan de slag met uw centrum of visie:

  • Uw eigen cases
  • Eerste tips en adviezen van ons en elkaar

16:15 uur    Samen checklist maken: moderne centrumplannen onder de Omgevingswet

16:30 uur    Borrel


Trainers
naam werknemer
Martijn Exterkate
medior adviseur
naam werknemer
Hub Ploem
partner