11 maart, 2021

Webstafette Werklocaties 2050: webinar over de toekomst van winkelgebieden samen met belegger Wereldhave

Veel binnensteden, stads- en dorpscentra staan voor een grootschalige transformatie. Leegstaande winkelmeters moeten structureel gesaneerd worden. De verwachte negatieve effecten van de huidige coronasituatie maken de opgave nog urgenter. Een substantiële en integrale aanpak is noodzakelijk. De oplossing ligt in het meer mixen van functies. Bijvoorbeeld door het toevoegen van wonen, zorg en leisure. Maar ook in herpositionering van (winkel)centra: hoe zorg je voor een echt onderscheidend centrum met meerwaarde voor de consument?

Samenwerking met vastgoedpartijen is daarbij cruciaal maar loopt vaak spaak. Een voortvarende aanpak komt in veel (winkel)centra daardoor onvoldoende van de grond, zo blijkt uit onderzoek van ons. Leegstand blijft hierdoor nijpend op te veel plekken. In dit webinar delen we onze ervaringen en geven tips over de benodigde stappen.

Onderwerpen in dit webinar zijn:

  • Hoe verleidt u vastgoedpartijen om structureel leegstaand winkelvastgoed te transformeren?
  • Hoe stuurt u als gemeente op deze opgave?
  • Hoe ziet het (winkel)centrum van de toekomst eruit?
  • Hoe kunt u vastgoedpartijen faciliteren bij de ontwikkelingen?

In gesprek met Wereldhave
De vastgoedbelegger Wereldhave bezit 16 winkelcentra in Nederland en transformeert deze de komende jaren naar ‘Full Service Centers’. Met dit veelbelovende concept saneert Wereldhave een kwart van haar winkelmeters. Functies als entertainment, zorg, sport en wonen komen in de plaats. Katja Stello van Wereldhave gaat in op de strategie en geeft aan hoe gemeenten vastgoedeigenaren kunnen helpen bij transformatie van winkelvastgoed.


Trainers
naam werknemer
Martijn Exterkate
medior adviseur
naam werknemer
Wim Eringfeld
directeur
naam werknemer
Katja Stello
Head of customer experience Wereldhave