17 september, 2020

Het aanbieden van middenhuur is sinds de herziene woningwet (2015) nagenoeg gestopt. Nu op veel plekken tekorten blijken in het middensegment, wordt de roep om een actievere rol van corporaties weer groter. Corona versterkt dit geluid: onzekerheid op de arbeidsmarkt zorgt naar verwachting voor een nog grotere vraag naar middenhuurwoningen. Een verruiming van de kerntaak van corporaties vergroot hun slagkracht op middenhuur. Slagkracht die nodig is om vraag en aanbod in evenwicht te brengen.

Op 17 september organiseren we voor gemeenten en corporaties een webinar over dit onderwerp. Waarom dient u als gemeente/corporatie in te zetten op middenhuur, waar zitten knelpunten en waarom is juist de corporatie-inzet op middenhuur een goed idee?

Programma:

13:00 uur     Opening

13:10 uur     Presentatie resultaten corporatiebenchmark strategie middenhuur

13:40 uur     Het belang van middenhuur in de woningmarkt:

  • Waarom inzetten op middenhuur?
  • Waarom is een actievere rol van de corporatie op middenhuur een goed idee?
  • Waar zitten de belangrijkste knelpunten en hoe gaat u hier mee om?

14:00 uur     Pauze

14:10 uur     In gesprek corporaties over hun ambities in middenhuur

14:30 uur     Vraag maar raak

15:00 uur     Afsluiting


Trainers
naam werknemer
Luuk Lentferink
medior adviseur
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie