11 februari, 2021

Webstafette Werklocaties 2050: circulair, slim en vitaal

Toekomstbestendige en vitale werklocaties zijn belangrijker dan ooit. Dit geldt voor bestaande en nieuwe locaties. Door goed in te spelen op next economy kunnen bedrijven ook in de toekomst geld verdienen voor de economie en toekomstige generaties. Bovenal draagt het bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, denk aan de extreme ruimtedruk in Nederland, brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals het klimaatakkoord.

Maar hoe kunnen werklocaties concreet bijdragen aan betere prestaties voor next economy?
Wat betekenen thema’s als circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering precies voor de ruimtevraag van en investeringsdynamiek bij bedrijven? Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met ondernemers concrete stappen vooruit, nu en na corona? En waar liggen kansen en mogelijkheden om de ruimtedruk in bestaand stedelijk gebied te verlichten door bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik, verdichten en het mengen van wonen, werken en andere functies? Hoe realiseert u aantrekkelijke gemengde milieus met innovatie- en aantrekkingskracht op inwoners, bedrijven en voorzieningen?

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de Webstafette Werklocaties. Acht gratis webinars op: 11 februari, 11 maart, 15 april, 20 mei, 24 juni, 30 september, 4 november en 2 december.

Reserveer de data alvast in uw agenda. Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp. Tijd: 13.00 uur tot 14.00 uur.

WEBINAR 1. MENGEN MET MEERWAARDE: aanpak voor geslaagde gemengde stedelijke gebieden

Veel functies en opgaven vragen komende jaren ruimte: de woningbouwopgave, voldoende ruimte voor economie en duurzaamheid. Tegelijk zien we dat de potentie van bestaande gebieden vaak niet wordt benut. Voor toekomstbestendige stedelijke gebieden met een mix van wonen, werken en voorzieningen is vaak transformatie van bestaande gebieden nodig. Denk aan (delen van) de binnenstad of een (binnenstedelijk) bedrijventerrein.

De doelgroep voor deze plekken vanuit economie bestaat doorgaans uit stadsverzorgende of kleinschalige bedrijvigheid, inclusief innovatieve start- en scale ups. Maar deze bedrijvigheid vindt vanwege bijvoorbeeld betaalbaarheid vaak slecht een plek in de stad. Al snel ligt de focus op meer woningen en andere functies met een hoge opbrengst. Innovatiekracht, maar ook brede welvaartseffecten voor de stad en regio blijven zo onbenut of gaan zelfs verloren.

Maar hoe maakt u dan een goede samenhangende afweging tussen alle opgaven en gebieden in de stad of regio? Wat zijn de voordelen van gemengde stedelijke gebieden? Hoe brengt u de behoefte en mengpotentie vanuit deze doelgroepen robuust in beeld? Wat is een succesvolle ontwikkelstrategie voor een gemengd stedelijk gebied? En welke instrumenten zet u daarvoor in?

In dit webinar delen we onze ervaringen uit recente adviezen van ons en geven tips over de benodigde stappen. Met bijdrage van Ien Lucas (gemeente Oss).


Trainers
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur
naam werknemer
Ien Lucas
Strategisch planoloog