06 juni 2018

share
EmailLinkedInTwitter

Vertrouwen in beleggers broos

Gelderse gemeenten schatten in dat in de komende vijf jaar 9.000 middenhuurwoningen moeten worden bijgebouwd. De plannen voorzien in slechts de helft van de vraag, ofwel een tekort van 4.500 middenhuurwoningen. Gelderse gemeenten zijn niet tevreden over hun inzet op middenhuur: 86% is ontevreden (landelijk: 66%). Gelderse gemeenten willen een verplicht aandeel middenhuur in de woonprogrammering opnemen (43%). Verder willen ze meer afspraken maken met beleggers over uitpondtermijn (57%), aanvangshuur (50%), doelgroepen (43%) en huurprijs (43%) van middenhuur. Dit alles blijkt uit de gemeentebenchmark middenhuur van bureau Stec Groep, die voor de tweede keer is uitgevoerd. 14 Gelderse gemeenten deden mee, zij staan voor de helft van de Gelderse woningmarkt. Stec Groep presenteert de resultaten vanavond op de Dag van Gelderland (Ede), die de provincie organiseert onder het motto ‘Gelderland kijkt vooruit’.

Alle grote gemeenten in Gelderland (zoals Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Ede) deden mee aan de benchmark. Het tekort aan middenhuur staat landelijk in de belangstelling. Middenhuur bedient doelgroepen die niet in aanmerking (willen) komen voor koop of sociale huur, bevordert doorstroming op de woningmarkt, en trekt economisch belangrijke doelgroepen naar Gelderland aan.

Gelderse steden ervaren run beleggers (100%), kleine gemeenten ervaren veel minder interesse (40%)
De grote steden ervaren veel vraag van beleggers, en proberen de markt vooral te reguleren. 36% van de Gelderse gemeenten vindt de druk op het middenhuursegment de laatste twee jaar toegenomen. 43% van hen stuurt actief op middenhuur en 14% wil dit in de toekomst nog gaan doen. Kleinere gemeenten in Gelderland moeten beleggers juist verleiden: circa de helft van hen (60%) ervaart weinig interesse van beleggers.

Veel onbenut instrumentarium; 36% Gelderse gemeenten zet geen instrumenten in
Ruim een derde van de Gelderse gemeenten gebruikt geen instrumenten om middenhuur af te dwingen. Gelderse gemeenten zetten nu vooral in op overleg met marktpartijen (43% doet dit), maar willen meer gebruik maken van de nieuwe bestemmingsplancategorie (36%), een verplicht aandeel middenhuur in de nieuwbouw (43%) en middenhuur als voorwaarde in gemeentelijke tenders (29%). De gemeenten geven aan meer te willen sturen op uitpondtermijn (57%), aanvangshuur (50%), huurprijs (43%) en doelgroepen (43%).

36% Gelderse gemeenten nog weinig vertrouwen in beleggers
Het vertrouwen van gemeenten in beleggers blijkt broos. Veel Gelderse gemeenten kennen hun top vijf van beleggers niet: 57%. 36% van de gemeenten is bang dat ‘beleggers huurwoningen snel uitponden naar koopwoningen en er met de winst vandoor gaan’. 14% van de gemeenten vindt het moeilijk zaken te doen met beleggers bij het halen van maatschappelijke doelen. Vooral de grote gemeenten vinden dat beleggers alleen de bovenkant van de markt pakken en te hoge huren vragen (25%). Daarnaast vindt 50% van de grote Gelderse gemeenten dat beleggers geen realistische eisen stellen aan grondprijzen voor middenhuur. Weinig gemeenten in Gelderland zien dan ook een actieve rol weggelegd voor beleggers bij het opstellen van gemeentelijk beleid, 37% van de gemeenten ziet beleggers graag participeren in de woonvisie, 93% ziet prestatieafspraken met beleggers niet zitten.

Klik hier om het volledige rapport via de mail te ontvangen.