06 januari 2015

share
EmailLinkedInTwitter

“De markt voor vrijesectorhuurwoningen is in Nederland van oudsher een ondergeschoven kindje. Het is een opgedrongen nichemarkt, gesandwicht tussen enerzijds de sociale huur- en anderzijds de koopmarkt. Tijd om hier verandering in te brengen.” Dit schreef Stec Groep op 19 december 2014 voor Binnenlands Bestuur.

Klik hier voor het volledig artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

Wilt u ook de vrijsectorhuurmarkt versterken? Bel of stuur een e-mail aan Joep Arts (j.arts@stec.nl), telefoonnummer 026 – 751 41 00.