17 januari 2013

share
EmailLinkedInTwitter

Achterhoek pilotgebied voor woningverbetering particulieren

De Achterhoek is zojuist gestart met het proefproject ‘Hoe courant is uw pand?’. Doel is de particuliere woningvoorraad aantrekkelijker te maken. Met onder andere verleidingsplanologie, aangepaste regels en financiële arrangementen, wil de Achterhoek particulieren op een slimme manier laten investeren in hun eigen woning en woonomgeving. Het Rijk heeft de regio de pilotstatus gegeven in het kader van ruimtelijke transformatie van regio’s die met krimp te maken krijgen. De pilot is opgezet door de Regio Achterhoek, Achterhoek Duurzaam Verbouwen en Stec Groep. Stec Groep voert het project samen met de regio uit.

De ‘Hoe courant is uw pand?’-aanpak legt het initiatief bij particuliere woningeigenaren zelf en bestaat uit:

  • trainingen ‘Hoe courant is uw pand?’ voor particuliere woningbezitters;
  • rondetafelgesprekken met particuliere woningbezitters op meerdere plekken in de Achterhoek;
  • het vergroten van het bewustzijn bij woningbezitters over wat een meer aantrekkelijke, levensloopbestendige en energiezuinige woning financieel oplevert, door waardebehoud van de woning, minder risico’s en lagere maandlasten;
  • concrete acties die de courantheid van de woning verbeteren en wat een straat, wijk of kern hieraan gezamenlijk kan doen.

Gemeenten wordt gevraagd hun beleid, regels en inzet zo aan te passen dat initiatieven van particuliere woningeigenaren maximaal worden gestimuleerd (‘verleidingsplanologie’). Ten slotte is een optimale ondersteuning door banken en financiers noodzakelijk, in de vorm van passende financiële arrangementen voor woningbezitters. Ook meerdere Rabobanken zijn daarom aangehaakt.

Verleidingsplanologie pur sang
De pilot past uitstekend bij de Achterhoek door de actuele krimp- en vastgoedproblematiek, de kansen die er in de bestaande woningvoorraad zijn en het bekende ‘naoberschap’. De pilot vindt plaats in het kader van de Achterhoek Agenda 2020, waarin ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties samen werken aan een duurzaam vitale, aantrekkelijke en gezonde regio in 2020 en daarna.

Het Rijk gaf de regio de pilotstatus in het kader van het programma ruimtelijke transformatie. Het Rijk verwacht dat uit de pilot grote leerervaringen kunnen worden getrokken voor grote delen van Nederland waar het gaat om verleidingsplanologie en bottom-up verbetering van particulier bezit.

Informatie of verder praten over de Hoe courant is uw pand?-aanpak: bel Esther Geuting, directeur innovatie Stec Groep, 026 – 751 41 00 of stuur een e-mail e.geuting@stec.nl.