06 december 2017

share
EmailLinkedInTwitter

In ons benchmarkonderzoek onder 170 gemeenten (zie hier) concludeerden we dat de investeringsgerichte houding van gemeenten ruim voldoende is. Gemiddeld geven gemeenten zichzelf een 7-. Het ontbreekt bij veel gemeenten vooral aan kennis en inzicht in bedrijven(dynamiek). Het inzetten van echt effectieve herstructureringsmaatregelen blijft een uitdaging.

Samen met deelnemers aan de training investeringsgericht bedrijventerreinenbeleid op 30 november in onze Stec Fabriek kwamen we tot de volgende vijf supertips:

1. Start nulmeting bedrijvendynamiek
Breng in beeld: wat zijn de vijftig grootste bedrijven in sociaal-economische waarde? Welke twintig bedrijven groeien het hardst? Hoeveel nieuwe bedrijven vestigden zich afgelopen jaar? Hoeveel gesprekken voerden uw accountmanagers en bestuurders het laatste kwartaal? Waar is leegstand en waarom? Et cetera. Stop niet na de nulmeting, maar verzamel deze data systematisch om pro-actief in te kunnen spelen op dynamiek in de markt.

2. Bepaal de juiste instrumentenmix
Openbare ruimte schoon, heel en veilig? Dan zijn ondernemers en vastgoedeigenaren aan zet. Zorg voor een klein, wendbaar budget om écht goede private initiatieven te ondersteunen. En zet maatregelen in die aangrijpen op privaat vastgoed: herontwikkelen van private kavels, omkatten van grootschalige panden.

3. Creëer een plus op private investeringen
Veel ondernemers zien hun pand alleen als productiemiddel. Reken ondernemers voor wat investeringen in hun pand doen met de exploitatie ervan. Vaak leidt dit tot verrassende inzichten en slimmere investeringen door ondernemers. Daarmee creëert u een plus op private investeringen die al boven het terrein hangen.

4. Van bedrijventerrein naar community
Faciliteer een fysieke ontmoetingsplek op het terrein waar ondernemers, onderwijs en overheid elkaar tegenkomen. Toevallige en structurele ontmoetingen dragen bij aan een hogere organisatiegraad en leiden tot waardecreatie.

5. 90% aandacht voor bestaand, 10% voor nieuw
De meeste aandacht van uw accountmanagers moet gaan naar al gevestigde ondernemers. Zij zorgen de komende jaren voor de meeste groei. Goed accountmanagement is als het ‘oliemannetje’ dat aanvragen van ondernemers door de gemeente begeleidt, slimme verbindingen legt tussen ondernemers en wegwijs is in subsidiemogelijkheden voor duurzaamheid, gevelaanpak en andere investeringen.

Stec Groep voerde een nulmeting uit naar hoe investeringsgericht het bedrijventerreinenbeleid van Nederlandse gemeenten is. FD, Binnenlands Bestuur en Stadszaken kopten over het onderzoek. 170 gemeenten deden al mee. Weten waar uw gemeente staat? Via een quick scan brengen we in beeld hoe uw gemeente scoort op onze benchmark.

Klik hier om het volledige rapport via de mail te ontvangen.