Kansen voor functiemenging in centra

Meer nieuws

In 2022 was er volop dynamiek in centrumgebieden. De winkelleegstand daalde (van 6,7% naar 6,0%, berichtte Locatus in januari 2023). De daling komt volledig toe aan de transformatie van winkelpanden naar wonen en kantoren. Centra kennen een steeds gemengder profiel waar winkelen, recreëren, werk en wonen elkaar afwisselen. De winkelmarkt zelf blijft krimpen: in 2022 verdwenen bijna 1.500 winkels. We verwachten dat deze trend doorzet, in het bijzonder vanwege grote kostenstijgingen (energie, inflatie, rente). Functiemenging van centra blijft daarmee een belangrijke opgave om de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van uw centra te vergroten.

We verwachten dat transformaties naar wonen het komende jaar in tempo afnemen door beperktere financieringsmogelijkheden en onder druk staande businesscases. Dit biedt uitdagingen in de leegstandsaanpak en tegelijkertijd veel kansen voor economische en maatschappelijke verbreding van de functiemix. De kansen voor werken in centrumgebieden zijn daarbij bijzonder groot, gelet op de krapte in de bedrijfsruimtemarkt.

Onze visie op functiemenging in centrumgebieden kunt u lezen in onderstaande whitepapers. 

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.