27 maart 2019

share
EmailLinkedInTwitter

De Nederlandse woningmarkt is op veel plekken oververhit. Het aanbod van woningen droogt op, met stijgende prijzen, beperkte doorstroming en een gedeelde stad als gevolg. Bijbouwen is het devies, maar de productiemachine stokt. Een gebrek aan woningbouwplannen is niet de oorzaak. Nederland breed zijn plannen voor ruim 100.000 woningen verborgen in zogenaamde stalled sites: plekken waar gebouwd mag worden maar waar dat om uiteenlopende redenen (nog) niet gebeurt (Buitelaar & Van Schie, 2018, klik hier). Onvoldoende bouwcapaciteit is het grootste probleem waardoor nieuwbouw niet van de grond komt. Dat is morgen niet opgelost, versnellen van de productie vraagt om nieuwe oplossingen.

Elke gemeente kent zijn eigen situatie, variërend van een lage tot een hoge marktdruk en van veel tot weinig woningbouwplannen. Iedere situatie vraagt om zijn eigen strategie (zie onderstaande figuur). In ons whitepaper geeft Stec Groep 5 versnellingstips passend bij uw situatie.

Figuur: maxtrix kansen voor versnellen (marktdruk versus planstatus)

Klik hier voor aanvragen van het whitepaper.

 

Meer informatie:

Expertise Versnellen woningbouw Stec Groep

Stec Groep maakt mengbaarheid Amsterdamse en Zaanse bedrijven inzichtelijk met mengbaarheidsindicator

80% woningbouwprojecten is vertraagd: gemiddeld 10 jaar doorlooptijd