17 november 2016

share
EmailLinkedInTwitter

U bent vast druk met de afronding van dit jaar en het voorbereiden van accountantscontroles op uw grexen voor 2017. Onze klanten krijgen steeds meer vragen van accountants. Zeker gezien de nieuwe BBV-richtlijnen. Kwesties:

  • Zware motiveerplicht grexen langer dan 10 jaar.
  • Beoordeling NIEG-gronden.
  • Steeds grotere discussies in regio’s over overprogrammering, (regionale) behoefteramingen, deprogrammering en planologische hardheid van plannen.
  • Uiteraard: de prijzen waarmee u rekent en het afzettempo: hoe onderbouwt u de opbrengstenkant van uw grex markttechnisch? Wat zijn, gezien recente prijsontwikkelingen, marktconforme grondprijzen?

Wilt u een onafhankelijk oordeel? Stec Groep adviseert over alle soorten ontwikkelingslocaties en alle functies in uw projecten- en grondportefeuille.

Onze meerwaarde:

  • We werken met een markttechnische bril.
  • Ons advies is geen black box maar goed onderbouwd.
  • We zijn onafhankelijk, deskundig en enthousiast.
  • We zijn betrokken bij zowel waardering, markt, beleid als programmering.
  • U krijgt op tijd een adviesrapport voor uw jaarrekening en accountant.