24 juni 2016

share
EmailLinkedInTwitter

De nieuwe Ladder komt eraan, de internetconsultatie hiervoor is geopend. Maar ook de handreiking wordt vernieuwd. Hiervoor zoeken we zoveel mogelijk ‘best practices’ over het werken met de Ladder. Denkt u mee?

Komend half jaar werken Stec Groep, Hekkelman en de Radboud Universiteit in opdracht van het Rijk aan deze nieuwe handreiking. Uitgangspunt is een zo praktisch en gebruiksvriendelijk mogelijke handreiking voor diverse overheden en marktpartijen, ook met als doel de onderzoekslasten voor goede plannen te verminderen. Denk bij ‘best practices’ aan:

  • IJzersterke Ladderonderbouwingen voor bestemmingplannen die stand hielden bij de Raad van State voor bijvoorbeeld wonen, bedrijventerreinen, winkels, kantoren en/of overige stedelijke functies.
  • Laddermotiveringen voor flexibele planvormen, bijvoorbeeld voor een gebied met gemengde bestemmingen of een globaal plan dat meerdere bestemmingen planologisch mogelijk maakt.
  • Ladderproof beleid dat helpt bij toepassing van de Ladder in bestemmingsplannen, bijvoorbeeld toekomstgericht Ladderproof detailhandelsbeleid, woonagenda’s, visie op inbreiding en transformatie, structuurvisie leegstand etc.
  • Regionale en provinciale afspraken en programmering gebaseerd op de Ladder bijvoorbeeld voor wonen, recreatiewoningen, bedrijventerreinen, winkels, kantoren etc.

Heeft of kent u goede voorbeelden? Meld ze ons hier. Liefst voor 15 september 2016.

Als indiener maakt u kans op een (mini-)Laddertraining!

MINISTER VERNIEUWT DE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING: INTERNETCONSULTATIE GESTART

Sinds 2012 is de Ladder opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 Bro. Het ministerie van I&M werkt aan een nieuwe Ladder die eenvoudiger is en moet leiden tot minder onderzoekslasten. Op 23 juni jl. heeft de minister de concepttekst voor de nieuwe Ladder en de daarbij behorende (concept-)toelichting aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Tot medio september vindt een internetconsultatie plaats waarbij iedereen kan reageren op de voorgestelde wijziging van de Ladder. Voor de internetconsultatie en wijziging, klik hier.