09 oktober 2014

share
EmailLinkedInTwitter

140922 Banner laddercongres 560x250

 

 

 

 

 

 

 

 

“72% van de bestemmingsplannen onderbouwt NIET de verplichte Ladder voor duurzame verstedelijking”. Zo kopt Binnenlands Bestuur op basis van een evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. De Ladder is sinds 2012 verplicht; gemeenten moeten onderbouwen waarom een nieuwe stedelijke ontwikkeling – zoals extra woningen, kantoren, bedrijventerreinen en winkels – (1) past in een regionale behoefte, (2) niet in bestaande gebieden en gebouwen kan worden opgevangen en (3) goed ontsloten is.

Stec Groep helpt bij uw Ladder-check.

Enkele tips van ons aan gemeenten op basis van recente Raad van State-uitspraken:

  • Schrijf altijd een Ladder-onderbouwing. Belanghebbenden hebben de Ladder ontdekt om uw bestemmingsplan te torpederen. Als u de Ladder-onderbouwing niet opneemt bent u een gemakkelijke prooi. Geef per trede van de Ladder expliciet uw onderbouwde visie die zowel kwantitatief als kwalitatief en actueel moet zijn.
  • De ondergrens van wat een Ladder-onderbouwing vergt blijkt erg laag te liggen bij Raad van State-beslissingen. Enkele nieuwe woningen kunnen al Ladder-plichtig zijn. Net als de uitbreiding van één bedrijf.
  • De Ladder is ook verplicht bij flexibele plannen, uitwerkingsplannen, organische gebiedsontwikkeling, functieverandering van gebouwen en omkatten van slechte projecten (herprogrammeren). Alles wat u programmatisch extra mogelijk maakt, vergt een Ladder-onderbouwing.
  • Veranker de Ladder aan de voorkant goed in regionaal beleid, prognoses, uw programmering, uw visie op de bestaande voorraad en in lokale structuurvisies. Daarmee wordt de Ladder geen juridisch ‘moetje’, maar een verbetering van uw strategie en vastgoedmarkten.

Bel of stuur een e-mail als u een knelpunt heeft met de Ladder of een externe check op de Ladder wilt voor uw plan: Laura Engelbertink (l.engelbertink@stec.nl), Evert-Jan de Kort (e.dekort@stec.nl), Guido van der Molen (g.vandermolen@stec.nl), Hub Ploem (h.ploem@stec.nl) en Peter van Geffen (p.vangeffen@stec.nl). Telefoon 026 – 751 41 00.