28 april 2016

share
EmailLinkedInTwitter

De Raad van State deed recent minder positieve Laddertussenuitspraken over Brabantse bedrijventerreinen. Zie uitspraken 201504107/1/R3 en 201405775/1/R3. Conclusie Raad van State: de behoefte aan de plannen is onvoldoende onderbouwd, onvoldoende duidelijk is waarom (over)aanbod in een buurgemeente niet is meegenomen en het verwijzen naar RRO-afspraken is niet afdoende, onder meer gezien het overaanbod in harde plancapaciteit.

Onze belangrijkste adviezen om minder Ladderrisico’s te lopen:

  • Voorkom in RRO-afspraken overaanbod in harde plancapaciteit en indien nodig: stel samen een deprogrammeerstrategie op.
  • Programmeer kwalitatief en onderbouw hiermee de Ladder voor uw plan: bijvoorbeeld grote kavels/logistiek, kleinere kavels/lokale behoefte en hogere milieucategorieën.
  • Schenk extra aandacht aan de Laddermotivering in uw bestemmingsplan en uw uitleg aan de Raad van State.