04 juni 2013

share
EmailLinkedInTwitter

Stec groep vastgoed

Hoofdkantoren en logistiek goed voor 75% locatiedynamiek in Nederland

De bovenregionale locatiedynamiek in Nederland is sterk teruggevallen. In het vierde jaar crisis waren er slechts 28 grote bedrijfsverplaatsingen over grotere afstand. In economisch sterke jaren zijn er gemiddeld circa 40 tot 50 bovenregionale locatiebeslissingen. Feitelijk vertonen alleen hoofdkantoren (#13) en logistiek (#9) op dit moment nog duidelijke dynamiek. Vestigingen van hoofdkantoren komen voort uit reorganisaties en relocatie, zij kiezen vooral voor Amsterdam. Logistieke beslissingen komen door groei van de sector, Zuid-Nederland profiteert hiervan. Dit blijkt uit periodiek onderzoek van Stec Groep naar strategische bedrijfsverplaatsingen in Nederland door grote bedrijven (>50 arbeidsplaatsen) over grotere afstand (>25 kilometer). In totaal ging het in 2012 om 6.000 arbeidsplaatsen.

Sinds 2000 houdt Stec Groep de Database Bovenregionale Locatiebeslissingen Nederland (DLN) bij. De database geeft een compleet overzicht van alle (aangekondigde) strategische locatiebeslissingen in Nederland met een omvang van ten minste 50 arbeidsplaatsen en over een afstand van tenminste 25 kilometer. Het gaat om buitenlandse ondernemingen die voor de eerste keer voet op Nederlandse bodem zetten, Nederlandse en buitenlandse bedrijven die over grote afstand binnen Nederland verhuizen of vestigingen samenvoegen en ‘groeiers’ die elders in Nederland een nieuwe vestiging opzetten. Stec Groep houdt de databases bij om locatievoorkeuren van bedrijven systematisch te monitoren en sterke en zwakke punten van regio’s te identificeren.

Hoofdkantoren: sterke concentratie in Metropoolregio Amsterdam
Hoofdkantoren vestigden zich in 2012 overwegend in Amsterdam (#5) of Schiphol (#4), een trend die al jaren gaande is. Onder andere DE Masterblenders, Beiersdorf, Huawei, CBRE, Reckit Benckiser, SeviceNow en Wereldhave kozen afgelopen jaar voor de Metropoolregio Amsterdam als nieuwe vestigingslocatie. Samen zijn de (nieuwe) hoofdkantoren goed voor ruim 2.400 arbeidsplaatsen. Opvallend is de sterke positie van Amsterdam Zuidoost. Vier van de vijf locatiebeslissingen in Amsterdam vielen uit in het voordeel van Zuidoost, een locatie die erg in trek blijkt door haar ligging, beschikbare gebouwen en prijs-kwaliteitverhouding.

Logistiek in 2012: Zuid-Nederland scoort zeer goed
In totaal waren er 9 bovenregionale vestigingskeuzes van logistieke bedrijven in 2012, goed voor bijna 2.000 directe arbeidsplaatsen. Daaronder grote namen als DHL (voor McGregor) in Waalwijk, Tesla Motors in Tilburg en CEVA Logistics (voor Microsoft en Philips) en Sligro (beide in Venray). Samen zijn deze 9 bovenregionale transacties goed voor een opname van circa 250.000 m², bijna 20% van de totale opname in logistiek vastgoed in 2012. Dat Venray zo goed scoort in 2012 komt door de ligging nabij Duitsland en de beschikbaarheid van grond en panden waar dienstverleners vrijwel direct operationeel kunnen zijn. De eerste klinkende naam voor 2013 voor Venray is ook al weer bekend: ModusLink. Sowieso scoort de regio Venlo-Venray dit jaar erg goed, met bijvoorbeeld het bedrijf Brand Loyalty dat zich op Greenpark Venlo vestigt.

Andere opvallende beslissingen
Andere opvallende transacties in 2012: Fonterra/A-Ware Food Group die gezamenlijk een zuivelfabriek bouwen in Heerenveen (17 hectare, 250 arbeidsplaatsen en een investering van 125 miljoen euro), het Chinese LiuGong Machinery dat in Almere haar Europese hoofd- en verkoopkantoor opent (circa 50 arbeidsplaatsen), Damco (dat haar hoofdkantoor vanuit Kopenhagen verplaatst naar Den Haag, 100 arbeidsplaatsen) en Grontmij dat kantoren in West-Nederland samenvoegt in Rotterdam (300 arbeidsplaatsen).

Voor een toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen met Peter van Geffen of Hub Ploem, telefoon (026) 751 41 00. Of stuur een e-mail aan p.vangeffen@stec.nl of h.ploem@stec.nl.

Stec groep vastgoed

Stec groep vastgoed