01 juli 2013

share
EmailLinkedInTwitter

Vestigingsvoorkeuren: verschillen binnen Nederland nemen toe

logistiek 131 b

De bovenregionale locatiedynamiek van grote logistieke bedrijven is sinds 2000 zeer groot. De dynamiek blijkt in crisistijd net zo groot als in hoogconjunctuur. In totaal zijn 123 grote distributiecentra (gemiddeld 9 per jaar) verplaatst naar een andere regio of nieuw gevestigd in Nederland. Vooral Noord-Brabant en Limburg profiteren hiervan: ruim de helft landt hier, van Europese distributiecentra zelfs 90%. In deze regio’s komt ruim 10% van de banengroei voort uit vestiging van nieuwe logistieke bedrijven. Dit alles blijkt uit onderzoek van Stec Groep naar strategische bedrijfsverplaatsingen in Nederland. De database monitort sinds 2000 locatiekeuzes van grote bedrijven (>50 arbeidsplaatsen) over grotere afstand (>25 kilometer).

Slechts 10% distributiecentra nieuw in Nederland
10% van de logistieke bedrijven is volledig nieuw in Nederland (ofwel: een buitenlands bedrijf dat voor eerste keer een vestiging in Nederland opent). De dynamiek zit dus vrijwel geheel bij bedrijven die al zijn gevestigd in Nederland en doorinvesteren (uitbreiding met een nieuw distributiecentrum, samenvoeging of verplaatsing ervan).
Branches die veel logistieke centra verplaatsen of beginnen zijn transport (30%), voeding- en genotmiddelen (20%), consumentenelektronica (12%), kleding/textiel en life sciences (beide 7%). Veel voorkomende namen zijn de logistieke dienstverleners DHL, CEVA en VOS Logistics, maar ook bedrijven als Aldi, Lidl en Heineken openden regionale distributiecentra.

Logistiek arbeidsintensief: 150 arbeidsplaatsen per bedrijf
De activiteiten in de bovenregionale logistieke dynamiek zijn arbeidsintensief, ondanks het arbeidsarme imago dat de sector heeft. In totaal is de dynamiek sinds 2000 goed voor 18.500 arbeidsplaatsen. Het gaat dan om 150 arbeidsplaatsen per vestiging met een gemiddelde omvang van 25.000 m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo) en circa 6 hectare kavel. Dus gemiddeld ruim 25 arbeidsplaatsen per hectare. Iedere hectare levert  daarnaast indirect 10 extra arbeidsplaatsen op.

Forse schaalvergroting: veel grote ruimtevragers
De gemiddelde omvang van een distributiecentrum dat zich over grote afstand verplaatst, stijgt gestaag van 21.000 m² bvo in 2000 tot gemiddeld 27.000 m² bvo nu. Deze schaalvergroting zet zich komende jaren door als gevolg van fusies, consolidaties en groei van e-logistiek. Stec Groep signaleert op dit moment regelmatig zeer grote ruimtevragers die meer dan 10 hectare zoeken.

Westelijk Brabant en Noord-Limburg spekkoper, zeker voor EDC’s
Uit dertien jaar onderzoek blijkt dat West-Brabant (28%), Noord-Limburg (13%), Midden-Brabant (10%), Flevoland en de Rotterdamse regio (beide 6%) de topregio’s voor logistiek zijn. Opvallend is verder dat Europese Distributiecentra (EDC’s) bijna uitsluitend (90%) kiezen voor Midden- en West-Brabant of Noord-Limburg.

In West-Brabant en Noord-Limburg is de bovenregionale locatiedynamiek verantwoordelijk voor 10 tot 12% van de totale werkgelegenheidsgroei sinds 2000. Logistieke bedrijven zijn dus een belangrijke werkgelegenheidsimpuls voor deze regio’s. Regio’s elders in het land trekken voornamelijk nationale of Regionale Distributiecentra (RDC’s) aan, zoals warehouses, distributiecentra voor supermarkten of specifieke logistieke partijen. De impuls is voor deze regio’s geringer tot maximaal 5% van de totale banengroei, maar blijkt wel een stabiele factor in zowel hoog- als laagconjunctuur.

Logistiek 2012: weer 9 vestigers, vooral Noord-Limburg in beeld
In 2012 waren er 9 bovenregionale vestigingskeuzes van logistieke bedrijven, goed voor bijna 2.000 directe arbeidsplaatsen en een opname van 250.000 m²; bijna 20% van de totale opname in logistiek vastgoed in 2012. Daaronder grote namen als DHL (McGregor) in Waalwijk, Tesla Motors in Tilburg en CEVA Logistics (Microsoft en Philips) en Sligro (beide in Venray). Succesfactoren van Venray in 2012 waren vooral de ligging nabij groei-economie Duitsland en de beschikbaarheid van grond en panden waar dienstverleners vrijwel direct operationeel kunnen zijn. Met de vestiging van het Amerikaanse ModusLink – 15.000 m² bij de start en 300 arbeidsplaatsen – zet Venray de positieve lijn in 2013 voort.

Verwachting: tweekoppigheid neemt toe
Stec Groep verwacht dat de komende jaren de tweekoppigheid in de markt toeneemt. Sterke locaties en regio’s blijven aantrekkelijk voor nieuwe logistieke vestigingen, terwijl regio’s zonder sterk aanbod of sterke logistieke assets de boot missen. De plekken waar de meeste dynamiek wordt verwacht zijn Noord-Limburg, West- en Midden-Brabant. Deze regio’s staan al sterk op de kaart, hebben aantrekkelijke (multimodale) vestigingskwaliteiten en hebben een positief logistiek imago; een niet te onderschatten factor bij de locatiebeslissing van logistieke spelers. Sterke locaties met ruime kavels, multimodale bereikbaarheid en voldoende bebouwingsmogelijkheden (met name bouwhoogte) zijn topscorers: Logistiek Park Moerdijk, Vossenberg-West (in Tilburg), Tradeport Noord (in Venlo) en ook terreinen in Waalwijk, Oss, Venray en Echt. Aangevuld met een rode-loper-aanpak om de logistieke bedrijven zeer actief te faciliteren. Leegstand op minder aantrekkelijke plekken vult zich minder snel en blijkt in veel gevallen geen alternatief voor nieuwbouw, zo blijkt ook uit de historische cijfers.

E-logistiek en medical/care belangrijkste groeisectoren
De aard van de vraag verandert, signaleert Stec Groep. Door de opkomst van e-logistiek ontstaat ander logistieke ruimtevraag, in sommige gevallen dichter bij het afzetgebied en consument. Dit vergroot de logistieke kansen voor regio’s buiten de top-5 van logistieke hotspots. Het gaat hier wel om kleinere distributiecentra of pick-up-points, gericht op e-fulfillment. De grote, internationaal opererende, partijen blijven een voorkeur houden voor de corridor Rotterdam-Venlo verwacht Stec Groep.

Meest dynamische sectoren zijn volgens Stec Groep medical/care (aangewakkerd door de ouder wordende bevolking en toenemend gebruik van medicijnen en hulpmiddelen) en agrofood (vanwege de sterke Nederlandse positie op dit gebied en de groei van de sector).

Klik hier voor de achterliggende feiten. Voor een toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen met Peter van Geffen of Hub Ploem, telefoon 026 -751 41 00. Of stuur een e-mail aan p.vangeffen@stec.nl of h.ploem@stec.nl.

Totaal aantal vestigingen van distributiecentra per coropgebied 2012  LR af