02 februari 2015

share
EmailLinkedInTwitter

Nieuwe database Stec Groep: Logistiek in Beeld

55% van de grote logistieke bedrijven in Nederland wil uitbreiden, fysiek groeien of verplaatsen. De belangrijkste redenen voor deze zeer grote dynamiek zijn groei van de onderneming, aanpassing van de supply chain of efficiencyvergroting van het netwerk. Bijna de helft van de dynamische groep zoekt bovenregionaal. De bedrijven noemen vaak Zuid-Nederland (ruim 50%) en de Randstad (35%) als voorkeursregio. Top 3 van locatiefactoren: transportkosten, beschikbaarheid personeel en kosten personeel. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan niet over alle feiten te beschikken voor een rationele locatieafweging.

Dat zijn conclusies uit een nieuw, grootschalig onderzoek van Stec Groep – Logistiek in Beeld – onder 300 grote verladers en logistiek dienstverleners. Het onderzoek is opgesteld en uitgevoerd samen met de logistieke bedrijvenparken Prisma (Zoetermeer/Lansingerland), Medel (Tiel), Maastricht Aviation Valley, de gemeente Oss en Port of Twente. Doel is toekomstige dynamiek in logistiek beter te bedienen.

Groei driver achter dynamiek, kwart logistieke bedrijven ontevreden over huidige locatie
Veel logistieke bedrijven geven hun huidige locatie een goed rapportcijfer: gemiddeld een 7,8. De grote dynamiek komt dus niet doordat bedrijven ontevreden zijn, maar door groei en verbetering van netwerken van de bedrijven. Een kwart van de bedrijven geeft de huidige locatie een laag rapportcijfer: een 7 of lager, blijkt uit Logistiek in Beeld.

Voorkeuren traditioneel: Zuid-Nederland vooral, plus Randstad

Ruim 40% van de logistieke bedrijven zoekt over grote afstand. De helft van deze groep heeft een spontane voorkeur voor Zuid-Nederland, daarnaast voor de Randstad, Oost-Nederland en minder voor Noord-Nederland. Overigens blijkt uit Logistiek in Beeld dat de helft van de bedrijven – indien geholpen – interesse heeft in nieuwe logistieke plekken, buiten de hot spots die zij nu in hun hoofd hebben.

Bedrijven zoeken: lage kosten en … sublieme arbeidsmarkt

In de top 3 van wat de logistieke bedrijven belangrijk vinden bij hun locatiekeuze staat aan kop: transportkosten. Opvallend zijn daarna (plaats 2 en 3) de zeer hoge score voor beschikbaarheid personeel en kosten personeel. Logistieke bedrijven zijn ervan doordrongen dat de arbeidsmarkt een steeds belangrijkere factor voor hun succes is.

Meer service, snelheid en flexibiliteit nodig bij aanbieders van grond en vastgoed

Logistiek in Beeld levert inzicht in dat wat aanbieders van grond en gebouwen kunnen beïnvloeden om de logistiek beter te bedienen. Naast een optimale bereikbaarheid over de weg, vragen bedrijven meer service en flexibiliteit: snel operationeel zijn, ruime planologische mogelijkheden en aanwezigheid van hele grote kavels. Bedrijven noemen arbeidsmarkt opvallend weinig bij deze vraag, ze zien blijkbaar weinig mogelijkheden voor regio’s en gemeenten om dit te verbeteren of zien nog weinig verschillen tussen regio’s wat arbeidsmarkt betreft. Juist de locaties buiten de hot spots kunnen op dit aspect meer het verschil maken.

Rationaliteit logistieke bedrijven kan beter: 43% heeft niet alle feiten

Een kwart van de bedrijven geeft aan niet volledig rationeel haar locatiekeuze te maken, 75% geeft aan wel rationeel te kiezen, aldus Logistiek in Beeld. Opvallend is dat een grote groep (43%) aangeeft toch niet alle feiten te hebben over de verschillende alternatieven die men heeft. Daarmee is een grote groep bedrijven beïnvloedbaar in haar locatiekeuze, is de conclusie van Stec Groep.

Wilt u de volledige rapportage van het onderzoek Logistiek in Beeld ontvangen? Stuur een e-mail aan Monique Geraats (m.geraats@stec.nl?subject=Gemeentebenchmark%20vrijesectorhuur%202016%20aanvragen&body=Beste%20Stec%20Groep,%0D%0A%0D%0AGraag%20wil%20ik%20hierbij%20de%20Gemeentebenchmark%20vrijesectorhuur%202016%20aanvragen.%0D%0A%0D%0AMijn%20naam%3A%0D%0ADe%20organisatie%20waar%20ik%20werk%3A%0A”>).