01 februari 2019

share
EmailLinkedInTwitter

Utrecht – Een collectief van beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars slaan de handen ineen om komende jaren zevenduizend middeldure huurwoningen in provincie Utrecht bij te bouwen. Afspraken over hoe zij het tekort aan dit woningsegment het hoofd willen bieden, staan in het Utrechts Biedboek Middenhuur. Het biedboek kwam tot stand in een unieke samenwerking en is een concreet resultaat van de Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021 die Provincie Utrecht samen met 123 woningmarktpartners opstelde.

Provincie Utrecht heeft relatief weinig middeldure huurwoningen. Toch zijn steeds meer huishoudens aangewezen op deze vrijesector huurwoningen. Een hypotheek voor een koopwoning kunnen ze niet krijgen en ook voor sociale huur komen ze niet in aanmerking. De partijen achter het biedboek voelen zich medeverantwoordelijk voor het vinden van een oplossing voor deze groep mensen die tussen wal en schip raakt. Zij willen inclusieve wijken ontwikkelen, met een gevarieerd en kwalitatief woningaanbod, gematigd huurbeleid en maatwerk op projectniveau. Met het Biedboek committeren beleggers, corporaties en ontwikkelaars zich aan de opgave om middeninkomens structureel te bedienen in de Utrechtse woningmarkt. Marktpartijen dragen graag bij met inclusieve wijken, een gevarieerd en kwalitatief woningaanbod, gematigd huurbeleid en maatwerk op projectniveau.

Taskforce
Het biedboek is meer dan een aantal afspraken op papier. De partijen achter het boek vormen samen een platform. Om voortgang in de samenwerking te houden, richtten de deelnemers een taskforce middenhuur op. Deze deelt kennis over middenhuur, versnelt processen en versterkt samenwerking tussen beleggers, woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten. Het platform Utrechts Biedboek Middenhuur staat open voor andere partijen om zich aan te sluiten.

Download hier het Utrechts Biedboek Middenhuur