14 juni 2012

share
EmailLinkedInTwitter

Stec Groep pilot verzakeling

  • 20% hogere vastgoedprijzen en waardesprong mogelijk door ©-Mill-concept!
  • ©-Mill: binnenstedelijk bedrijvenpark (15 hectare) met sterk management (www.cmill.com) dat bovenop markt zit en via creatieve marketing voor reuring zorgt.
  • Naast grond en gebouwen veel verdienmogelijkheden op locatie, zoals uitventen van services, o.a. energielevering, reclameuitingen en parkmanagement.
  • Aantrekkelijker gemaakt voor (zowel publieke als private) investeerders door opstellen wervend bidbook met langetermijnperspectief en optimale inrichting financiële organisatie.
  • Concept over te zetten naar 30 – 50 andere (lege) bedrijventerreinen in Nederland.
  • Stec Groep begeleidde ©-Mill bij deze verzakelijkingspilot van het Rijk.
  • LHB investeert in ©-Mill met (onder voorwaarden) lening van 1 miljoen euro.
  • Gouden formule: I (Inspiratie) + C (Creativiteit) + D (Daadkracht) = ©oncept.
  • Essentieel: de plek, bovenop de markt zitten, branding en denken als hotelier.

Download hier de app ‘leren van verzakelijking ©-Mill’.
Klik hier voor de papieren versie van de app ‘leren van verzakelijking ©-Mill’

Vragen? Bel of mail Esther Geuting (e.geuting@stec.nl) of Evert-Jan de Kort (e.dekort@stec.nl) van Stec Groep. Ons telefoonnummer is 026 751 41 00.
 
©-Mill is een initiatief van Geerd Simonis. Aan de pilot werkten verder mee: Parkstad Limburg, LHB en gemeente Sittard-Geleen. Ook de gemeente Heerlen en provincie Limburg zijn betrokken geweest bij de pilot. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu gaf een subsidie in het kader van de Pilots Verzakelijking. Stec Groep was adviseur voor partijen om te komen tot een handboek en succesvolle uitbreiding van de samenwerking.