05 februari 2018

share
EmailLinkedInTwitter

ABF publiceerde de nieuwe Primos-prognose voor de Nederlandse huishoudensontwikkeling. Stec Groep zet de belangrijkste verschillen op een rij (en we verwijzen direct graag naar onze visie (klik hier hoe u prognoses als Primos moet toepassen):

1. Op totaalniveau nauwelijks verschil tussen Primos 2017 en 2016

• Op hoofdlijnen prognosticeert Primos 2017 net zoals Primos 2016 voor heel Nederland een groei met circa 835.100 huishoudens tot 8.640.000 huishoudens in 2050.

2. Meer trek naar de stad, tweekoppigheid neemt toe ten opzichte van Primos 2016

• Primos 2017 verwacht wel een sterkere groei van stedelijke regio’s dan Primos 2016, vooral in de Randstad en de COROP-regio’s Arnhem/Nijmegen en Eindhoven (Zuidoost-Noord-Brabant) zien we een extra toename in de huishoudensgroei.
• De huishoudensgroei aan de randen van de Randstad (zoals Kop van Noord-Holland en Flevoland) valt volgens Primos 2017 juist lager uit.
• In de overige regio’s blijft de huishoudensverwachting relatief gelijk ten opzichte van vorig jaar.

3. Sterkere groei kleine huishoudens dan Primos 2016

• Primos 2017 prognosticeert een nog sterkere groei van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens, ten opzichte van Primos 2016. De groei van het aantal gezinnen neemt juist af ten opzichte van Primos 2016.
• De huishoudensgroei tot 2035 komt voor 95% door de toename van een- en tweepersoonshuishoudens.
• Het valt op dat de toename van het aantal huishoudens grotendeels plaatsvindt bij de 75-plus huishoudens. In de jonge alleenstaanden huishoudens is een daling te zien. Dit duidt op een sterkere vergrijzing.

Prognoses

Prognoses staan nooit op zichzelf en zijn slechts een instrument om grip te krijgen op de woningbehoefte. Met name op gemeenteniveau kunnen er verschillen ontstaan tussen prognoses. Lees ons whitepaper (klik hier) over prognoses en kwalitatief programmeren met tips over hoe u een prognose goed kunt gebruiken.

Klik hier voor het whitepaper in pdf-formaat.