19 juni 2012

share
EmailLinkedInTwitter

 Stec Groep woningcorporaties

 “Banken staan op het punt geen leningen meer aan woningcorporaties te verstrekken”. Zo kopt NRC vorige week op basis van signalen van Marc Calon van Aedes en ABN Amro. Achtergrond: 90% van de woningcorporaties sluit contracten af op basis van een verwacht renteverloop.  20% van de corporaties zou beschikken over risicovolle rentederivaten.

Wat is de visie van Stec Groep? De meeste corporaties zitten voor hun DAEB-portefeuille niet in de gevarenzone, zoals de krantenkop suggereert. Wel is er veel onrust in de markt. Iedereen wil op dit moment enkel werken met betrouwbare partners. De corporatie zal daarom – meer dan vroeger – moeten aantonen gezond te zijn. Niets meer en niets minder.

Onderbouw als corporatie dus uw soliditeit. Ons advies: doe dat voor al uw portefeuillerisico’s, niet alleen voor de strikt financiële waar de discussie nu over gaat.

Stec Groep heeft voor corporaties een compacte financiële-risicoscan ontwikkeld. Deze beoordeelt:

  • financieringsrisico’s en de basiseisen van CfV, WSW en de accountant;
  • uw vastgoedportefeuille in relatie tot uw toekomstige (financiële) opgave;
  • uw  (financiële) risico’s in nieuwbouw en grondportefeuille.

Wees solide en kijk verder dan alleen de boekhoudkundige kant.  Bel of mail ons om de financiële-risicoscan uit  te voeren:  of Esther Geuting (e.geuting@stec.nl). Ons telefoonnummer is 026 – 751 41 00.

Financiële-risicoscan Stec Groep

Stec groep financi:ele risocoscan