Deze vragenlijst is specifiek gericht aan makelaars en projectleiders van nieuwbouwprojecten bij gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers.

De woningmarkt in Nederland draait nu op topsnelheid. Belangrijke oorzaak van de sterke prijsstijgingen en de tekorten in het aanbod is het achterblijven van nieuwbouw. 

Om de snelheid van nieuwbouwprojecten te vergroten, onderzoeken we waar mogelijkheden tot versnelling binnen het proces van nieuwbouwprojecten zitten.

Daarom inventariseren we voor nieuwbouwprojecten in geheel Nederland wat de gemiddelde duur van fasen in het proces is, hoe u tegen de tijdsduur aankijkt en wat oorzaken van en mogelijke oplossingen voor knelpunten in deze fasen zijn. Dit onderzoek richt zich op nieuwbouwprojecten die grotendeels in 2016, 2017 of begin 2018 zijn opgeleverd.

Voor het invullen van de vragenlijst benaderen we makelaars, gemeenten, ontwikkelaars en bouwers. Wilt u meedoen? Graag de vragenlijst vóór 15 maart invullen. Voor u is geen specifiek project geselecteerd. Kies daarom in vraag 1 op pagina 3 de optie ‘anders namelijk’ en vul de gemeentenaam en projectnaam in.

Klik hier voor de link naar de enquête

Het invullen van deze vragenlijst duurt naar verwachting circa 10 minuten, afhankelijk van uw antwoorden en de informatie die u bij de hand hebt. Uw medewerking stellen wij zeer op prijs.

NB: Om de vragen snel in te vullen is het handig om de begin- en einddatum van de volgens u meest belangrijke fasen (minimaal 2 stuks) van het nieuwbouwproject bij de hand te hebben.