02 juli 2018

share
EmailLinkedInTwitter

Stec Groep ontwikkelde in een Brabantse pilot een tool om kennis, houding en gedrag van gemeente en ondernemers op bedrijventerreinen in beeld te brengen. De tool meet hoe succesvol gemeente en ondernemers zijn bij het toepassen van investeringsgerichte bedrijventerreinaanpak. De gemeente in de pilot blijkt slechts circa 40% van de mogelijkheden op kennis, houding en gedrag te benutten. Ondernemers op het betreffende bedrijventerrein blijken op 70% van hun mogelijkheden te presteren.

Achtergrond: de gemeente in de pilot wil een gemengd terrein (circa 60 hectare, deels verouderd) herstructureren. Van ambtelijk team economie deden negen personen mee. Aan de ondernemerskant circa 35 personen. De gemeente nam in 2017 deel aan onze benchmark ‘Investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen’.

Kennis ontbreekt bij alle deelnemers
Bij alle deelnemers valt op dat het ontbreekt aan kennis en inzicht over waarde(sprong). Maar 10% van de ondernemers is bijvoorbeeld op de hoogte van bebouwingsmogelijkheden op de eigen kavel. Minder dan de helft kent actuele vastgoedwaarden en huurprijzen op het terrein. Bij de gemeente weet slechts een kwart van de medewerkers dat het bedrijventerrein maar liefst circa 50% van de lokale economie genereert.

Houding: 70% ondernemers gaat majeur investeren
Slechts 45% van de ondernemers heeft een echt investeringsplan voor de komende 5 jaar. Toch zegt 70% de komende 5 jaar majeur te gaan investeren, onder andere in duurzaamheidsmaatregelen.

Gedrag schiet tekort: EZ-medewerkers besteden 30% van hun tijd aan ondernemers
De gemeentelijke EZ-medewerkers steken amper 30% van hun tijd aan bedrijven. Ook is geen strooigeld aanwezig om snel op acties of klachten van ondernemers in te kunnen spelen. Bedrijven weten ook niet altijd de weg naar de gemeente: 50% weet niet wie bij de gemeente moet worden gebeld bij vragen.

Reacties op pilot positief
Het enthousiasme voor de pilot is groot bij zowel ondernemers als gemeente. Er is basis voor een beter gesprek tussen partijen en betere afspraken over wat belangrijk is voor een investeringsgerichte aanpak.

Klik hier voor ons whitepaper over de pilot.