12 mei 2014

share
EmailLinkedInTwitter

Parkstad Limburg is ‘toptransitiegebied’ van Nederland. De demografische transitie is hier groter dan elders. Dit vraagt erom écht te kiezen en stappen te zetten met nieuwe financiële arrangementen. Dit maakt Zuid-Limburg, in het bijzonder de regio Parkstad, tot de belangrijkste transitieproeftuin van Nederland. De eerste pilots zijn in uitvoering. Principes en maatregelen voor Zuid-Limburg zijn inspirerend voor andere krimpregio’s, anticipeergebieden en eigenlijk alle gebieden die te maken hebben met omvangrijke verschuivingen in vraag en aanbod in de vastgoedmarkt.

Recent zijn over de proeftuin Parkstad belangrijke producties verschenen die voor een breed publiek interessant zijn.

Klik hier voor de brochure met de eerste transitiepilots

In de brochure leest u meer over de volgende transitiepilots: verduurzaming van de woningvoorraad, doorstroomstrategieën, opbouwen huurportefeuille, huisvesting Duitse studenten en aanpak hoogbouwflats.

De transitiepilots takken aan op het nieuwe transitiefonds woningmarkt van de Provincie Limburg. We willen speciale aandacht vragen voor het sloopfonds en de statiegeldregeling die onder het transitiefonds vallen. Het gaat om een provinciale subsidieregeling waarmee woningen die uit de markt worden gehaald geld opbrengen, gekoppeld aan een statiegeldregeling. Om nieuwbouw te mogen realiseren, moet u eerst een woning slopen.

Klik hier voor het transitiefonds Limburg

Stec Groep adviseert Provincie Limburg, Parkstad Limburg en het rijk over de financiële arrangementen en de transitiepilots. Wilt u aantakken op de eerste ervaringen in Neerlands mooiste proeftuin voor innovatieve financiële arrangementen?