30 november 2016

share
EmailLinkedInTwitter

Primos 2016 is uit (zie hier). Een nieuwe prognose leidt altijd tot vragen bij gemeenten en provincies. Waarom is de nieuwe prognose hoger of lager? Wat betekent dit voor woningbouwplannen? Met als context: een aantrekkende markt, grote regionale verschillen en fikse politieke en maatschappelijke discussies over woningbouw, waarmee grote belangen gemoeid zijn.

Stec Groep heeft een nieuw white paper geschreven. Daarin geven we onze visie op prognosemodellen als Primos en het gebruik ervan bij programmering. Kernpunten van onze paper:

  • werk met een bandbreedte waar het gaat om aantallen;
  • blijf flexibel in je programmering;
  • denk vooral in langetermijneffecten en toegevoegde waarde van plannen;
  • werk de kwalitatieve kant van de nieuwbouwbehoefte veel beter uit.

Klik hier voor ons nieuwe whitepaper.