17 november 2015

share
EmailLinkedInTwitter

Provincie Noord-Holland bereikt overeenstemming over Regionaal Woningbouwprogramma

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over een Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWK). Hierin staat het overzicht van woningbouwplannen voor de periode tot 2020 en de periode na 2020 in de vier gemeenten samen.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Stec Groep ondersteunde de regio Kop van Noord-Holland  met een strategisch afwegingskader om de plannen af te wegen vanuit markttechnisch perspectief. We begeleidden het proces om te komen tot een halvering van de plannen en samen te kiezen voor de meest toekomstgerichte locaties.