13 januari 2014

share
EmailLinkedInTwitter

De provincie Utrecht wil het aantal locaties dat gemeenten hebben aangewezen voor nieuwbouw van kantoren beperken. Volgens de provincie is er nu al veel te veel leegstand in Utrecht. Het is daarom onwenselijk dat er nog eens ruim 1 miljoen vierkante meter aan grond is gereserveerd voor de bouw van nieuwe kantoren. Gedeputeerde Staten willen dat het aantal bouwlocaties met zeker de helft vermindert. Omdat er in Utrecht wel behoefte is aan woningen, zou een deel van de kantorenlocaties bestemd kunnen worden voor woningbouw.

Volgens GS zullen kantoren ook als de economische crisis voorbij is, leeg blijven staan. Dat komt door andere manieren van werken, aldus het provinciebestuur. Mensen werken veel vaker op andere plekken dan op kantoor. Door technologische ontwikkelingen zal het aantal werknemers ook verder afnemen.

In Utrecht staat op dit moment veel vierkante meter aan bestaand kantoor leeg. Daarbij zijn kantoren die door reorganisaties niet meer worden gebruikt nog niet meegerekend. Leegstand leidt volgens de provincie tot verloedering en een slecht investeringsklimaat. Omdat er veel kantorennieuwbouw is gepland, hebben ondernemers weinig mogelijkheden om leegstaande, oude kantoren op te knappen. Verhuizen naar een nieuwe locatie is goedkoper en een incourant pand blijft achter.

Bron: RTL nieuws

Klik hier voor meer informatie van de provincie Utrecht.

Stec Groep maakte het onderliggende onderzoek voor de provincie Utrecht.