30 januari 2013

share
EmailLinkedInTwitter

In maart start in de Gooi en Vechtstreek de nieuwe ondernemerstraining ‘Hoe courant is uw pand?’ In deze training leren ondernemers, die eigenaar zijn van een bedrijfspand, op praktische wijze hoe zij de vastgoedwaarde van het pand op peil kunnen houden en vergroten. Welke acties en investeringen moeten ondernemers daarvoor wel of juist niet doen? Het pand blijft zo beter verhuur- of verkoopbaar.
De trainingen staan open voor ondernemers op de bedrijventerreinen Havenkwartier, Kerkelanden (beiden Hilversum), Weesp Noord (Weesp) en het Plaveen (Huizen). De resultaten van de trainingen worden breed gecommuniceerd naar de gehele regio. De training is ontwikkeld door iLocator, Kamer van Koophandel en Stec Groep. Provincie Noord-Holland ondersteunt deze innovatieve aanpak met een subsidie.

De aanpak bestaat uit:

  • trainingen ‘Hoe courant is uw pand?’ met ondernemers, gericht op vergroten van het bewustzijn over vastgoedwaarde en courantheid van het eigen bedrijfspand;
  • rondetafelgesprekken met ondernemers om te kijken wat zij samen – als straat, deellocatie of geheel terrein – kunnen doen om het vastgoed en de locatie aantrekkelijker te maken en toekomstwaarde te geven (‘ondernemersinitiatief’);
  • vertaling naar gemeentelijk beleid: wat kan de gemeente doen om initiatieven en investeringen van particuliere eigenaren mogelijk te maken en te stimuleren? (‘verleidingsplanologie’);
  • vergroten rol van financiers en banken bij bedrijfsruimte als investeringsobject: hoe kunnen zij met hun financiële diensten de aanpak ondersteunen? Banken en accountants/belastingadviseurs uit de regio, zoals Rabobank, ABN AMRO, JAN Accountants, Koeleman Accountants & Belastingadviseurs en Castelein & Basmaci Accountants & Adviseurs leveren een actieve bijdrage aan de trainingen.

De aanpak is nieuw in Nederland en gaat uit van een duidelijke rolverdeling tussen ondernemers en overheid. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de waarde van hun pand en kavel. Als kennis, bewustzijn en houding van de ondernemers meer is gericht op toekomstwaarde en toekomstige functionaliteit van hun pand/kavel en locatie, investeren zij meer en beter in de huidige plek en het huidige vastgoed. De overheid kan door investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte en courante bestemmingsplannen ondernemers hierbij ondersteunen en stimuleren.
Vragen? Bel Evert-Jan de Kort, partner Stec Groep, telefoon 026 – 751 41 00 of stuur een e-mail aan e.dekort@stec.nl.