04 april 2016

share
EmailLinkedInTwitter

“Prijsexplosie huurwoningen dreigt door schaarste.” “Gemeenten moeten vrijesectorhuur omarmen.” “Te weinig aanbod in middensegment huursector.” Dat zijn enkele van de krantenkoppen in de laatste maanden. Vrijesectorhuur is booming, vrijwel alle beleggers storten zich op deze markt. En er zijn te weinig goede nieuwbouwlocaties in vrijwel alle gemeenten. Reden voor advies- en onderzoeksbureau Stec Groep om een benchmark te doen onder gemeenten: hoe ver zijn gemeenten met vrijesectorhuur?

Ruim 100 gemeenten deden mee, samen goed voor ruim de helft van de Nederlandse woningmarkt. Een prachtige benchmark om te zien waar gemeenten tegenaan lopen, maar ook wat goed loopt en wat beter kan om dit nieuwe goud ofwel oliemannetje op de Nederlandse woningmarkt vorm te geven.

Stec Groep vroeg in de benchmark aan de gemeenten hoeveel belang ze toekennen aan vrijesectorhuur, of ze specifiek beleid op vrijesectorhuur hebben, hoeveel vrijesectorhuur ze in nieuwbouwproductie hebben, of dit voldoende is, of ze specifiek grondprijsbeleid hebben en hoe goed ze de beleggers kennen. Medio mei komen de resultaten naar buiten.

Op 21 september uur geeft Stec Groep een webinar over vrijesectorhuur bij Spryg. Klik hier.