31 oktober 2017

share
EmailLinkedInTwitter
  1. Differentieer grondprijzen meer tussen woonplannen en locaties: verschillen kunnen oplopen tot 60%, en de verschillen worden alsmaar groter.
  2. Maak preciezer onderscheid binnen een vastgoedsegment; logistiek bijvoorbeeld kent tot wel 50% hogere prijzen dan reguliere bedrijfsruimte.
  3. Houd rekening met sterk gestegen stichtingskosten: + 5 tot 10%.
  4. Investeringen in duurzaamheid betekenen slechts voor 1/3 een plus bovenop de woningwaarde, dit zal de komende jaren wel stijgen. Communiceer de financiële voordelen en vergroot zo de investeringsbereidheid.
  5. 80% van de huishoudensgroei vindt plaats op 20% van Nederlands oppervlak: een motor achter stijging van prijzen in de Randstad is de trek naar de stad.
  6. Leg bij (her)onderhandeling vast hoe grondprijzen in de toekomst worden aangepast.
  7. Bedien ook groeiende deelmarkten met specifieke (grond)prijzen zoals middenhuur, kleine woningen, (C)PO en transformatiepanden.
  8. Stimuleer de markt om met innovaties te komen die kosten drukken: conceptenbouw bespaart tot 35%.
  9. Grondprijs zit voor bedrijven niet in de top-5 van vestigingsfactoren.
  10. Reken ook residueel aan sociale huurwoningen; verdubbeling is mogelijk.

Zoekt u ondersteuning bij het bepalen van uw marktconforme grondprijzen? Wij geven ruim 100 gemeenten objectief advies over actuele grondprijzen voor hun accountantscontrole of grondprijzenbrief. We werken snel; binnen enkele weken hebt u ons rapport.