Training

Congres ‘Van papier naar praktijk: waarmaken woningbouwambities’

Meer trainingen

Locatie: Verkadefabriek, Den Bosch

Kosten: Gratis

Een woningmarkt die ‘af’ is, zoals toenmalig minister Blok in 2019 concludeerde? Niet aan de orde. De situatie vandaag de dag: een tekort van circa 280.000 woningen, betaalbaarheid staat voor een kwart van de huishoudens onder druk en de woningmarkt zit op slot in meer dan de helft van de gemeenten. Daarbij staat de kwaliteit en leefbaarheid in wijken onder druk. Oorlog, migratie en alle effecten die er mee gepaard gaan leiden tot extra spanning in de volkshuisvesting en in de uitvoering. Hoogste tijd dus om de volkshuisvesting Nederland-breed én lokaal te verbeteren.

Het Rijk lanceert met de Nationale Woon- en Bouwagenda de meest ambitieuze nationale agenda van de afgelopen 25 jaar. De lijnen en visie uit de agenda vormen een mooi vertrekpunt om de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland te verbeteren. Tegelijk roept het de vraag op: hoe komt dit tot uitvoering en hoe organiseren we volkshuisvesting op lange termijn? Welke oplossingen zorgen structureel voor stabiliteit en minder ‘lucht’ in de markt. Vertraging en forse uitval van bouwproductie zijn in veel gemeenten al een feit. Een bom onder het waarmaken van woningbouwambities.

Hoe zorgt u (samen met partners) binnen deze jungle van actualiteiten, ambities en opgaven voor sterk woonbeleid? Nog belangrijker is hoe zorgt u dat u het waarmaakt? Tijdens ons wooncongres op 26 september in de Verkadefabriek in Den Bosch vinden we samen met de betrokken woonpartijen antwoord op deze vragen. Aan de hand van prikkelende presentaties, een levendig paneldebat met spraakmakers en verdiepende break-outsessies. U gaat naar huis met concrete handvatten om uw woonbeleid uit te voeren, passend bij uw situatie.

Het congres is bedoeld voor overheden (gemeenten, provincies, ministeries), corporaties, institutionele beleggers, brancheorganisaties, ontwikkelaars en bouwers.

Programma:


12:00 uur Lunch en gelegenheid tot netwerken en het ontmoeten van collega’s uit het werkveld

________________________________________________________________________________________________________________

12:30 uur Esther Geuting (directeur innovatie Stec Groep). Welkom en toelichting op het programma. Esther is uw dagvoorzitter gedurende het congres. We starten met de volgende drie inhoudelijke keynotes.

________________________________________________________________________________________________________________

12:45 uur Layla el Kamali (programmamanager afdeling ontwikkeling en realisatie, directie woningbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken). Toelichting op de Nationale Woon- en Bouwagenda. U wordt bijgepraat over de laatste ins en outs en de inzet van het Rijk om woningbouwambities in deze turbulente tijd waar te maken.

________________________________________________________________________________________________________________

13:00 uur Bouke Timmen (senior adviseur Stec Groep). De woningmarkt is niet af en volkshuisvesting moet beter. Wat kunt u lokaal beïnvloeden en wat niet? U krijgt handvatten om lokaal de betaalbaar- en beschikbaarheid van woningen te verbeteren met de gouden driehoek en concreet instrumentarium.

________________________________________________________________________________________________________________

13:15 uur Erwin van der Krabben (hoogleraar planologie Radboud Universiteit Nijmegen). De werking van de grondmarkt heeft gevolgen voor het kunnen waarmaken van woningbouwambities. Wat zijn structurele oplossingen voor de lange termijn? Hoe gaat onnodige ‘lucht’ uit de markt? In opdracht van de ACM heeft Erwin van der Krabben een eerste verkenning gedaan en doet nu nader onderzoek. U krijgt de laatste inzichten uit de eerste hand.

________________________________________________________________________________________________________________

13:30 uur Paneldebat met spraakmakers van betrokken woonpartijen over het waarmaken van woningbouwambities onder leiding van dagvoorzitter Esther Geuting met:

 • Layla el Kamali: programmanager bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Erik Ronnes: gedeputeerde Ruimte en Wonen bij de provincie Noord-Brabant
 • Anne Janssen: wethouder Bouwen en Wonen bij de gemeente Wageningen
 • Coen van Rooyen: algemeen directeur bij WoningBouwersNL
 • Niels van der Poel: senior belangenbehartiger Aedes
 • Vertegenwoordiger institutionele beleggers
 • Erwin van der Krabben: hoogleraar planologie bij Radboud Universiteit Nijmegen

________________________________________________________________________________________________________________

14:30 uur Pauze en gelegenheid tot netwerken en het ontmoeten van collega’s uit het werkveld

________________________________________________________________________________________________________________

15:00 uur 4 break-outsessies (ronde 1)

 1. Betaalbaar bouwen en betaalbaar houden door Lukas Meuleman (Stec Groep) en Sander Haak (provincie Utrecht). Wat kunt u doen om betaalbaar te bouwen en woningen vervolgens betaalbaar te houden?
 2. Versnellen van woningbouw en doorstroming door Esther Geuting (Stec Groep) en Layla el Kamali (Ministerie BZK). Wat kunt u doen om woningbouw te versnellen en doorstroming te bevorderen? We gaan in op verschillende actuele trajecten rondom versnellen.
 3. Veel te winnen met adaptief programmeren door Lotte Huiskens (Stec Groep) en Maarten Hoorn (Platform31). Hoe maakt u werk van een adaptieve woonprogrammering om in te spelen op ontwikkelingen in een snel veranderende wereld.
 4. Woonklimaat: stress of succes? door Bouke Timmen (Stec Groep) en Pepijn Duijvestein (New Economy). De uitdagingen op het vlak van wonen, energie en klimaat zijn enorm en raken elkaar sterk. We presenteren de uitkomsten van onze benchmark en handvatten om opgaven integraal op te pakken.

15:45 uur 4 break-out sessies (ronde 2)
________________________________________________________________________________________________________________
16:15 uur Borrel met gesproken column van prof. dr. Edwin Buitelaar (programmaleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht) met zijn reflectie op de dag en het waarmaken van woningbouwambities.

________________________________________________________________________________________________________________

17:30 uur Einde bijeenkomst

Lees ook ons whitepaper: ‘De woningmarkt is niet af, volkshuisvesting kan veel beter’


Trainers