Training

Congres ‘Waardevolle werklocaties en briljante bedrijventerreinen: boost voor brede welvaart’

Meer trainingen

Locatie: Het Huis Utrecht

Kosten: Gratis

Meer dan ooit staan de schijnwerpers op bedrijventerreinen en andere werklocaties. Samen met de enorme woningbouwopgave groeit de urgentie van voldoende ruimte voor werk in stad en regio. Bovendien is op bedrijventerreinen de grootste klapper te maken op het gebied van energie, klimaat, vergroening en circulaire economie. Maar hoe laat u werklocaties nog meer bijdragen aan prettig en gezond werken, wonen en leven in uw stad en regio? Welke concrete stappen kunt u als gemeente, provincie of regio zetten?

Op maandagmiddag 27 juni organiseren we hierover een congres in Het Huis Utrecht. Met prikkelende presentaties van ons, een levendig paneldebat met externe sprekers en verdiepende break-out sessies. Natuurlijk zorgen we voor lekker eten en drinken en voor alle ruimte om elkaar te spreken!

Het congres is bedoeld voor overheden (ministerie, provincies, gemeenten), bedrijfsleven, brancheorganisaties, marktpartijen en overige stakeholders.

NB Als u zich al heeft aangemeld na de vooraankondiging dan hoeft u dit niet nogmaals te doen. 

Programma:

12.00 uur: Lunch en gelegenheid tot netwerken en ontmoeten van collega’s
________________________________________________________________________________________________________________

13:00 uur: Evert-Jan de Kort (Senior partner Stec Groep). Inleiding op bedrijventerreinen als boost voor brede welvaart. Hoe zijn bedrijventerreinen maximaal aantrekkelijk voor gebruikers, werknemers en omgeving?
________________________________________________________________________________________________________________

13:30 uur Kristel Wattel-Meijers (Senior beleidsmedewerker en accounthouder Directie Regio, Ministerie EZK). Welke koers gaat EZK komende jaren varen met werklocaties? Kristel neemt u mee langs vier programmalijnen.
________________________________________________________________________________________________________________

13:50 uur: Sander van Schijndel (Investmanager Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht). Hoe maakt de OMU een succes van het beter benutten van bestaande werklocaties?

________________________________________________________________________________________________________________

14.10 uur: Paneldiscussie over waardevolle werklocaties en briljante bedrijventerreinen met:

  • Etienne Schiffelers: als parkmanager concreet aan de slag met innovatieve duurzame energieprojecten op bedrijventerreinen als Aam en Merm in Elst en De Wildeman in Zaltbommel.
  • Frank Hazeleger: als directeur van de OMU actief met de Utrechtse ambitie om 30% van de vraag op bestaande terreinen te accommoderen.
  • Jos van Asten: werkt namens Platform Ondernemend Meierijstad hard aan het versnellen van verduurzaming en de bijdrage van bedrijventerreinen aan brede welvaart in de Meierijregio (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode).
  • Stan Verstraete: vanuit gemeente Haarlem betrokken bij de doorontwikkeling van Waarderpolder Haarlem Business Park tot toonaangevende duurzame werklocaties. Dit in de context van sterke woningbouwdruk.

________________________________________________________________________________________________________________

15.00 uur: Pauze en gelegenheid tot netwerken
________________________________________________________________________________________________________________

15:30 uur: 5 break-out sessies:

  • Verduurzamen bedrijventerreinen: wat zijn lessons learned van de Brabantse Grote Oogst-aanpak (verduurzamen en vergroenen) van bedrijventerreinen)? Door Rick Meijerink (Stec Groep) en Naomi van Nuland-de Kort (provincie Noord-Brabant, projectteam Grote Oogst & projectleider Industrie).
  • Beter benutten bedrijventerreinen: wat valt er te winnen door betere benutting van bedrijventerreinen? Hoe brengt u dit concreet in beeld en hoe zet u dit om in actie? Door Jasper Beekmans (Stec Groep).
  • Logistiek als kernwaarde voor regionale ontwikkeling: hoe sturen op regionale specialisatie en meerwaarde en op slim ruimtegebruik? Door Hub Ploem en Wim Eringfeld (Stec Groep).
  • Didam-arrest en bedrijventerreinen: wat betekent Didam concreet voor uw uitgiftebeleid en handelen als gemeente? Door Juriën Poulussen (Stec Groep) en Tycho Lam (Hekkelman Advocaten).
  • Q&A bedrijventerreinen en brede welvaart. Door Evert-Jan de Kort (Stec Groep).

________________________________________________________________________________________________________________

16.30 uur: borrel inclusief gesproken column van Cees-Jan Pen (Lector Lectoraat ‘De Ondernemende Regio’ Fontys Hogeschool) met zijn reflectie op de dag en op de opgaven op bedrijventerreinen.

________________________________________________________________________________________________________________

18:00 uur Einde bijeenkomst


Trainers