Training

Training ‘Instrumenten voor betaalbare en beschikbare woningen’

Meer trainingen

Locatie: Arnhem, kantoor Stec Groep

Kosten: € 299 exclusief btw

Tom Poes, verzin een list!*

De urgentie om tot meer betaalbare woningen te komen in uw gemeente is in 2023 alleen maar groter geworden. Met name voor de doelgroep outsiders (de starters en middeninkomens die nog niet eerder een woning gekocht hebben) is het lastig om een voor hen passende en betaalbare (koop)woning te bemachtigen. De Wet versterken regie volkshuisvesting die nu in consultatie is, spreekt boekdelen. Het Rijk pakt regie, maar de uitvoeringskracht ligt nog steeds lokaal. Waar begint u?

Termen als de huisvestingsverordening, zelfbewoningsplicht, het Nationaal Koopfonds en Startersleningen vliegen u om de oren. Doel en middel worden echter regelmatig door elkaar gehaald. Zoals Tom Poes zei, verzin een list, dus!* Dat is de gevleugelde uitspraak van Heer Olivier B. Bommel in de boeken van Maarten Toonder, maar ook precies wat we nodig hebben om betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen lokaal te verbeteren.

De kern is: welke set aan instrumenten is in uw gemeente het meest effectief? Wat zijn de gevolgen van het inzetten van een instrument voor de lokale volkshuisvesting, de marktwerking, (gemeentelijke) financiering en de ambtelijke inzet? In een training op 30 maart delen we onze ervaringen om die afweging goed te maken en zo écht bij te dragen aan een beter betaalbare woningvoorraad en de beschikbaarheid ervan. We behandelen een brede set aan instrumenten vanuit beleid, planologie en financiën. Wat is wanneer bruikbaar en hoe doet u dat?

Figuur: Effectiviteit per instrument voor het betaalbaar maken van woningen

Wat levert de training u op?

Met deze training brengen we u helemaal op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen, de mogelijkheden en de gevolgen van de verschillende instrumenten. Er is alle ruimte om uw casus in te brengen en met een concrete oplossing naar huis te gaan! Na deze training bent u in staat te bepalen welke instrumenten in uw gemeente het meest effectief en gewenst zijn en weet u hoe u deze inzet.

Programma:

12:30 uur Ontvangst en lunch

________________________________________________________________________________________________________________

13:00 uur Instrumenten voor betaal- en beschikbare woningen:

  • Welke instrumenten dragen bij aan de betaal- en beschikbaarheid van woningen?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van deze instrumenten?
  • Welke effecten hebben instrumenten op uw lokale en regionale volkshuisvestingsopgave en op de marktwerking in uw gemeente?
  • Wat zijn praktische vereisten voor uw gemeente (financiering, ambtelijke inzet, uitvoering)?
  • In welke situatie zet u welke set aan instrumenten in? Welk beleid hoort daar dan bij?

________________________________________________________________________________________________________________

  • 15:00 uur Korte pauze

________________________________________________________________________________________________________________

15:15 uur Samen aan de slag

  • Uw eigen situatie: huisvesting- en woningbouwopgaven oplossen met passend beleid en geschikte instrumenten.
  • Intervisie en oplossingen

_______________________________________________________________________________________________________________

16:30 uur Hapje en drankje


Trainers