Training

Training ‘De binnenstad als werklocatie’

Meer trainingen

Locatie: Kantoor Stec Groep

Kosten: € 299

Binnensteden zijn van oudsher plekken waar volop gewerkt wordt. Door commercialisering zijn diverse werkfuncties uit de binnenstad verdwenen. We staan nu op een kantelpunt. Het aantal winkels in binnensteden loopt terug en er is grote krapte op de bedrijfsruimtemarkt. Bedrijven zitten elders in de knel door transformatie van bedrijventerreinen naar wonen. Ook vinden er op bedrijventerreinen activiteiten plaats die uitstekend in een binnenstadomgeving passen.

Stec Groep vindt dat de binnenstad een steeds aantrekkelijkere plek wordt om lichte vormen van bedrijvigheid te faciliteren. Locatiewensen van bedrijven veranderen in de strijd om personeel aan te trekken: dynamische, goed bereikbare en multifunctionele plekken worden belangrijker. In de transitie van binnensteden van ‘place to buy’ naar ‘place to be’ krijgen werkfuncties nog beperkt de aandacht terwijl de kansen groot zijn.

De training richt zich op (middel)grote gemeenten van minimaal 50.000 inwoners met een binnenstad. Ook andere overheden (provincies, Rijk) zijn van harte welkom.

Programma

12:30 uur Lunch voor wie wil


13:00 uur Opening en kennismaking


13:10 uur Welke stappen kunt u als gemeente zetten

In deze training verkennen we met u de kansen om werken in de (brede) binnenstad een impuls te geven. U leert:

 • Wat de marktpotentie is van werken in de binnenstad. Ook in samenhang met wonen en voorzieningen
 • Welke werktypologieën er in de binnenstad passen (zoals aanloopstraat, kernwinkelgebied, ov-knooppunt en woon-werkgebied)
 • Wat de uitdagingen zijn om werken in de binnenstad te faciliteren en wat zijn oplossingen daarbij:
  • Hoe kun je werken mengen?
  • Hoe komt het financieel uit?
  • Hoe krijg je vastgoedpartijen mee?
 • Voorbeeldcases

15:00 uur Pauze


15:15 uur Samen aan de slag

 • Intervisie: aan de slag met uw situatie

16:00 uur Drankje en hapje


Trainers