Training

Training ‘Grondprijzen(beleid) voor 2024’

Meer trainingen

Locatie: Kantoor Stec Groep

Kosten: € 299 exclusief btw

Inhoud

Binnen de woningmarkt lijkt voor bestaande woningen sprake van voorzichtig herstel. Voor de nieuwbouwmarkt blijven de vooruitzichten op korte termijn somber: hoge bouwkosten, aanhoudende inflatie, behoedzamere consumenten, lange procedures, stikstofregels en stilvallende of vertragende productie. Ook andere vastgoed- en grondmarkten zijn in beweging. Zo is de schaarste aan bedrijventerreinen groot en daalt de waarde van niet duurzame kantoorpanden. Deze zaken werken sterk door in de (gemeentelijke) grondposities. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de bouwproductie, de segmentering, grondopbrengsten en de fasering? Welke (grond)instrumenten en segmenten dragen bij aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van wonen? Wat kunt u doen?

Met deze training brengen we u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die effect hebben op de grondprijs voor wonen, werken en voorzieningen. Na deelname aan de training bent u in staat uw eigen grondprijzen(beleid) makkelijk aan te passen voor 2024. 

U kunt vooraf uw casus of vragen insturen.

Programma

12:30 uur Lunch voor wie wil13:00 uur Opening en kennismaking


13:15 uur Marktconforme grondprijzen en actueel grondbeleid voor 2024

  • Wat zijn marktconforme (grond)prijzen en verwachtingen voor wonen en bedrijfsruimten voor 2024?
  • Hoe om te gaan met sterk fluctuerende woningprijzen, hoge inflatie en sterke bouwkostenstijgingen?
  • Wat is het effect van regulering middenhuur op de grondprijzen?
  • Welke instrumenten in het grondbeleid zijn er om betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen te borgen?
  • Ook gaan we (kort) in op voorzieningen, tijdelijke functies, NUTS en datacenters.
  • Welke risico’s zien we voor uw grondexploitaties en hoe kunt u deze inzichtelijk maken en mogelijk beheersen?
  • Hoe dit te vertalen in uw grondbeleid en grondprijsbeleid voor 2024?

________________________________________________________________________________________________________________

14:30 uur Pauze15:00 uur Samen aan de slag

  • Uw eigen situatie: grondprijzen en -beleid in uw gemeente voor 2024
  • Intervisie en oplossingen

________________________________________________________________________________________________________________

16:30 uur Hapje en drankje


Trainers