Training

Voorbij de Symboolpolitiek! Training ‘Efficiënte inzet van instrumenten voor beschikbare en betaalbare woningen’

Meer trainingen

Locatie: Kantoor Stec Groep, Arnhem

Kosten: € 299 exclusief btw

Coalities zijn gevormd. Geen onderwerp zo heet als de (lokale) woningmarkt. Met name voor middeninkomens is het lastig om een geschikte woning te bemachtigen. ‘Betaalbaar wonen’ was niet voor niets hét belangrijkste onderwerp voor kiezers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Het tekort aan geschikte woningen voor middeninkomens is in nagenoeg iedere gemeente aanwezig. Termen als de huisvestingsverordening, zelfbewoningsplicht, KoopGarant en Startersleningen komen in vrijwel elk coalitieakkoord voor. Doel en middel worden echter regelmatig door elkaar gehaald. De kern is: welke set aan instrumenten is in uw gemeente het meest effectief? Wat zijn de gevolgen van het inzetten van een instrument voor uw volkshuisvesting, de marktwerking, (gemeentelijke) financiering en ambtelijke inzet?

Op 4 oktober delen we in een training onze ervaringen om die afweging goed te maken en zo écht bij te dragen aan betaalbare en beschikbare woningen. Voorbij de symboolpolitiek dus. We behandelen een brede set aan instrumenten vanuit beleid, planologie en financiën.

Wat levert de training u op?

Na deze training bent u helemaal op de hoogte en kent u de mogelijkheden en gevolgen van de verschillende instrumenten. U bepaalt welke instrumenten in uw gemeente het meest effectief en gewenst zijn en weet hoe u deze inzet. Er is alle ruimte om uw casus in te brengen en met een concrete oplossing naar huis te gaan!

Figuur: Potentieel effectieve instrumenten naar type marktsituatie

Programma:

12:30 uur Ontvangst en lunch

___________________________________________________________________________________________________________

13:00 uur Instrumenten voor betaal- en beschikbare woningen:

  • Welke instrumenten dragen bij aan de betaal- en beschikbaarheid van woningen?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van deze instrumenten?
  • Welke effecten hebben instrumenten op uw lokale en regionale volkshuisvestingsopgave en op de marktwerking in uw gemeente?
  • Wat zijn praktische vereisten voor uw gemeenten (financiering, ambtelijke inzet, uitvoering)?
  • In welke situatie zet u welke set aan instrumenten in? En welk beleid hoort daar dan bij?

___________________________________________________________________________________________________________

15:00 uur Korte pauze

___________________________________________________________________________________________________________

15:15 uur Samen aan de slag

  • Uw eigen situatie: huisvesting- en woningbouwopgaven oplossen met passend beleid en geschikte instrumenten
  • Intervisie en oplossingen

___________________________________________________________________________________________________________

16:30 uur Napraten onder het genot en van een hapje en een drankje


Trainers