Training

Webinar ‘Meerwaarde (her)ontwikkeling van logistiek’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

Sturing op regionale meerwaarde van de logistieke ruimtevraag

De logistieke ruimtevraag blijft flink op stoom. Tegelijkertijd is er veel discussie over de wenselijkheid van nieuwe ‘XXL-dozen’ in het landschap. Wat levert logistiek de gemeente, regio of provincie op? Hoe kijkt de markt naar deze discussie?
In dit webinar geven we u praktische handvatten hoe u de beste plekken kiest voor logistiek, zowel op nieuwe als bestaande bedrijventerreinen. We illustreren dit concreet via onze Brownfields Potentie Indicator (BPI). Deze tool, die we ontwikkelden voor de provincie Noord-Brabant, geeft objectief inzicht in de potentie voor logistieke herontwikkeling.

Verder zoomen we in op hoe u kunt sturen op het ruimtelijk clusteren van de logistieke ruimtevraag op daarvoor gewenste locaties. Welke instrumenten zijn hiervoor (al) beschikbaar voor gemeente, regio en provincie? Wat zijn de voordelen daarvan? Hoe maakt u goede, integrale locatieafwegingen die ook bijdragen aan andere ambities, zoals de energietransitie, modal shift, circulaire economie en duurzame mobiliteit? Welke voorkeursvolgorde te hanteren en hoe dit concreet te maken?

In dit webinar delen we onze ervaringen en geven we u tips. Met bijdrage van de provincie Noord-Brabant (Mark Spanjers) en reflectie van belegger in logistiek vastgoed WDP (Michiel Assink).

Dit webinar is de derde in een reeks van acht webinars over werklocaties. Lees hieronder meer over deze webstafette.


Webstafette ‘Werklocaties 2050: circulair, slim en vitaal’

Toekomstbestendige en vitale werklocaties zijn belangrijker dan ooit. Dit geldt voor bestaande en nieuwe locaties. Door goed in te spelen op next economy kunnen bedrijven ook in de toekomst geld verdienen voor de economie en toekomstige generaties. Bovenal draagt het bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, denk aan de extreme ruimtedruk in Nederland, brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals het klimaatakkoord.

Maar hoe kunnen werklocaties concreet bijdragen aan betere prestaties voor next economy? Wat betekenen thema’s als circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering precies voor de ruimtevraag van en investeringsdynamiek bij bedrijven? Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met ondernemers concrete stappen vooruit, nu en na corona? En waar liggen kansen en mogelijkheden om de ruimtedruk in bestaand stedelijk gebied te verlichten door bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik, verdichten en het mengen van wonen, werken en andere functies? Hoe realiseert u aantrekkelijke gemengde milieus met innovatie- en aantrekkingskracht op inwoners, bedrijven en voorzieningen?

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de Webstafette Werklocaties. De webinars zijn op: 29 april, 20 mei, 24 juni, 30 september, 4 november en 2 december.

Reserveer de data alvast in uw agenda. Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp.


Trainers