Training

Webinar ‘Bouwproductie versnellen: u kunt meer dan u denkt!’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

De marktdruk is hoog en toch wordt er niet voldoende gebouwd. Er moeten meer bouwlocaties bijkomen, maar misschien nog wel belangrijker is dat bestaande ontwikkelprojecten sneller tot realisatie komen. Dat is het onderwerp van dit eerste webinar wonen. We focussen op het versnellen van de bouwproductie in vastgestelde bestemmingsplannen. Het gaat om locaties in eigendom van bouwers en ontwikkelaars en locaties in eigendom van gemeenten.

In opdracht van het Rijk onderzochten we wat gemeenten doen om harde plannen te versnellen. Ruim 40% van de gemeenten onderneemt geen actie tegen planvertraging (Stec Groep 2021). Gemeenten beschikken over verschillende instrumenten die zij kunnen gebruiken om vertraging van de realisatie van de bouwlocaties te verminderen. Het is daarom opvallend dat zo’n groot deel van de gemeenten deze instrumenten niet inzet. Op het moment dat gemeenten dit wél doen, blijkt dit effectief en worden plannen sneller uitgevoerd.

We verkennen in dit webinar welke instrumenten gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de grondpositie en gemaakte afspraken. We staan stil bij het onderzoek van het Rijk en delen onze ervaringen uit recente adviezen aan gemeenten. Tot slot geven we tips over de benodigde stappen.

Met een bijdrage van Michiel Boesveld (Ministerie BZK, senior strategisch adviseur).

Dit webinar is de eerste in een reeks van vijf webinars over wonen. Lees hieronder meer over deze webstafette.


Webstafette wonen 2021-2025: sneller, betaalbaar en toekomstbestendig

Goed wonen is urgenter dan het in decennia is geweest. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande voorraad liggen forse opgaven. De problematiek en de oplossing kunnen sterk verschillen op regionaal en lokaal niveau. Wat doen gemeenten al en welke inzet van het Rijk is nodig om woonopgaven aan te pakken?

Wat betekenen thema’s als de bouwproductie verhogen (sneller), komen tot een betere beschikbaarheid van betaalbare woningen (betaalbaar) en de transitie naar meer levensloopgeschikte woningen en het verduurzamen van de bestaande voorraad (toekomstbestendig) voor u?

Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met uw woningmarktpartners concrete stappen vooruit, nu en na corona? Waar liggen kansen en mogelijkheden die wellicht nog niet benut worden?

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de webstafette wonen 2021-2025. De webstafette bestaat uit vijf gratis webinars verspreid over het jaar. Reserveer hiervoor alvast in uw agenda: 18 mei, 17 juni, 23 september, 4 november en 18 november.

Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp. Tijd: 13:00 tot 14:00 uur.


Trainers