Training

Webinar ‘Mengen van wonen en werken’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

Veel functies en opgaven vragen komende jaren ruimte: woningbouwopgave, voldoende ruimte voor economie en duurzaamheid. Dit vraagt op steeds meer plekken om een integrale afweging waarbij de ruimtevraag van verschillende functies gecombineerd moet worden.

Wonen en werken gaan niet altijd goed samen en monofunctionele gebieden blijven nodig, maar in de praktijk blijkt dat op steeds meer plekken wonen en werken juist goed te combineren zijn. De voordelen hiervan zijn duidelijk: intensiever ruimtegebruik, levendiger gebieden en meer focus op transformatie van bestaand stedelijk gebied in plaats van uitbreiding op greenfields.

Maar hoe zijn wonen en werken duurzaam te combineren? Welke vormen van wonen en werken passen bij elkaar? Hoe brengt u de behoefte en mengpotentie vanuit verschillende doelgroepen wonen en werken in beeld? Welke instrumenten zet u daarvoor in?

In dit webinar delen we onze ervaringen uit recente adviezen en geven tips over de benodigde stappen.


Webstafettes wonen en werken

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de webstafettes wonen en werken. Deze bestaan uit een reeks gratis webinars verspreid over het jaar. Reserveer hiervoor alvast in uw agenda voor wonen 18 november (Splitsen van woningen) en 7 december (Wonen en zorg) en voor werken is de laatste op 2 december (Next economy).

Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp. Tijd: 13:00 tot 14:00 uur.


Trainers